Radar · Migration

Låga förväntningar på Sveriges ordförandeskap

I januari började Polen bygga en 18 mil lång "metallmur" längs gränsen mot Belarus i ett försök att utestänga migranter.

Inom EU hyser man inte stort hopp om att Sverige ska lyckas föra migrationsfrågan framåt när man tar över ordförandeskapet efter nyår. Den svenska regeringen går i Sverigedemokraternas ledband, menar flera internationella bedömare.

Hoppet om att kunna lösa EU:s migrationspolitiska, gordiska knut och få fram ett genombrott på det migrationspolitiska området har visserligen aldrig varit särskilt höga. Men när nu Sverige tar över ordförandeskapet är allt hopp som bortblåst, enligt The Guardian.

Tidningen har talat med flera tunga namn inom både svensk och europeisk utrikespolitik. De är överens om att Sveriges regering nog kommer att sköta migrationsfrågan pliktskyldigast, men utan någon större entusiasm, eftersom man inte vill stöta sig med Sverigedemokraterna.

Europaparlamentets ledare för socialdemokratiska partigruppen, Iratxe García Pérez, som nyligen besökte Stockholm, tweetade efteråt: ”En progressiv syn på en gemensam migrations- och asylpolitik inom EU verkar svårt med en svensk regering som lutar sig mot extremhögern.”

"Extremt restriktiv politik"

Inom EU konstaterar man visserligen att själva EU-politiken inte finns med i regeringens samarbetsavtal med Sverigedemokraterna, men att Tidöavtalet täcker in migrations- och miljöpolitik, som båda är politikområden som till största delen formas på EU-nivå.

Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet, säger i en kommentar till The Guardian att Tidöavtalet garanterar att svensk asylpolitik reduceras till ett ”absolut minimum” och han förklarar också att Sverigedemokraterna vill se ”extremt restriktiv politik” när det handlar om immigration, även om man gör undantag för ukrainska flyktingar.

I artikeln konstateras också att såväl politiker i den breda mittfåran som till vänster om denna blivit väldigt oroliga, både nationellt och utomlands efter regeringens beslut att samarbeta med Sverigedemokraterna. Man är chockad av besluten att överge den framåtsyftande feministiska utrikespolitiken och att lägga ner Miljödepartementet liksom av Sverigedemokraternas klimatförnekande.