Radar · Morgonkollen

Studie: Myror lika bra som gifter mot skadedjur

Myror är både nyttiga och skadliga för grödor - men nyttan överväger.

Myror kan vara lika effektiva för att skydda grödor som bekämpningsmedel, visar en ny forskningsanalys. Men vissa omständigheter behövs om det ska lyckas.

De må ha förstört en och annan sommarpicknick – men faktum är att myrorna kan göra nytta för oss, till exempel bidra till att vi får mat utan att använda så mycket skadliga bekämpningsmedel.

Det menar i alla fall forskarna bakom en ny analys som vägt samman 52 studier kring 17 olika grödor för att undersöka om myrorna gör mer skada än nytta.

Myror kan medföra skador på grödor bland annat genom att de ”sköter om” bladlöss och andra skadegörare för att få mumsa på det socker som insekterna producerar. De kan även skrämma bort bin och andra pollinatörer.

Sköter om bladlöss

Till de ”tjänster” som myrorna levererar hör bland annat att skydda grödorna från andra sorters skadeinsekter, vilket visat sig kunna ge större skördar.

Enligt studiens resultat uppmättes storleken på tjänsterna till 0,55, och på otjänsterna till 0,4.

Det visar att myrorna gör betydligt mer nytta än skada, enligt Christer Björkman, professor i skogsentomologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, som tycker att det är en intressant och välgjord studie.

”Den ger en samlad bild över myrornas roll specifikt inom jordbrukssystem – och visar att de otjänster myrorna orsakar är väsentligt mindre än tjänsterna de levererar”, skriver han i en kommentar till TT.

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att vissa arter av myror kan vara minst lika effektiva som bekämpningsmedel, dessutom till en lägre kostnad.

Kräver större mångfald

Även Christer Björkman tror att de svarta små krypen i vissa fall kan ersätta bekämpningsmedel – men då behövs odlingssystem med fler olika sorters grödor än vad som oftast finns i Sverige i dag, som dessutom är mer skuggade det verkar göra att myrmetoden fungerar bättre.

”Om man gick från monokulturer till mer diversa (olika, reds. anm.) system kan man räkna med att myrornas positiva roll som skadegörarbekämpare skulle kunna bli mer betydelsefull. Men i de flesta fall skulle man inte helt kunna lita på myrorna utan man skulle behöva använda flera metoder samtidigt.”

Studien publiceras i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV