Glöd · Ledare

Kärnkraftsdebatten är en dimridå för att slippa klimatfrågan

Som väntat har hela valdebatten havererat och vår största utmaning, klimatkrisen, har av de traditionellt klimatblinda partierna gjorts till en fråga om kärnkraft, samtidigt som de öser ut subventioner av såväl fossila bränslen som el. Debatten verkar mest gå ut på att dölja att de flesta partier inte har någon seriös klimatpolitik och därför är det inte så konstigt att så många uppgifter som snurrar omkring i kärnkraftsdiskussionen är direkt felaktiga..    

• De som pratar om ökad elanvändning som en lösning på klimatkrisen bluffar. Den enda hållbara kilowattimmen är den sparade kilowattimmen, alla andra belastar klimatet och miljön i stort. Det gäller även sol-, vind-, vatten- och inte minst kärnkraft. Så endast den som pratar om hur vi kan minska el- och annan energianvändning är trovärdig i klimatfrågan. Ett vindkraftverk är bättre än ett kolkraftverk, men även ett vindkraftverk är en belastning på klimatet och våra begränsade naturresurser. Och i andra änden, en ny elbil är bättre än en ny fossilbil, men även en elbil är en stor belastning på klimatet och tar av våra begränsade naturresurser. 

• När el- och än mer bränslepriserna stiger så är det bra och inte ett problem. När marknaden fungerar så stiger priset om tillgången minskar. Även om det just nu beror på Putins galenskap måste vi börja leva utan hans fossila bränslen, och alla andras, om vi ska klara klimatkrisen. Ju högre priser, desto större incitament blir det också att spara och minska förbrukningen. Sedan finns de som lever med för små marginaler för att klara sådan höjningar, men det ska vi lösa med en bättre fördelningspolitik, gärna i form av villkorslösa pengar direkt i handen, inte toksubventioner av energi.

• Man kan hålla på att diskutera sig blå om ifall det var politiska beslut eller de senaste kärnreaktorernas ålder, och den därmed ökade kostnaden, som gjorde att de lades ner. Klart är i alla fall att när kärnkraften fick ta en större del av sina verkliga kostnader var den inte längre lönsam att driva vidare. Klart är också att om man vill skylla det på politiken var det Alliansen och inte MP som höjde effektskatten inför besluten att stänga ner dom. Moderaterna och Kristdemokraterna har, liksom C och S stått bakom de flesta och viktigaste besluten som påverkar kärnkraften under de senaste 15 åren. Så om politiken bar ansvaret för nedstängningen var det i högre grad M och KD än MP som stod bakom det.

• Nedstängningen av alla kärnkraftverk i Sverige har varit försenad och inte förtida. Försenad jämfört med den folkomröstning vi hade och vad som bestämdes i samband med den. Försenad utifrån ursprunglig beräknad livslängd.

• Redan i grunden är kärnkraften en extremt osäker energikälla. Oskarshamn 1 (O1) stod under sina 45 år stilla nästan 4 av 10 dagar. Det räcker med en felplacerad dammsugare så behöver hela driften stängas ner. Kärnkraften är på det sättet ett av de minst planerbara energislagen vi har. Och ju mer försenade nedstängningar vi får, desto mer kommer verken stå stilla.

• Vi har inte elbrist i Sverige, tvärtom har vi ett stort överskott, men under korta perioder behöver vi importera. Det är dock varken det eller mängden el som vi producerar som driver upp priserna, utan det är bristen på hela den europeiska elmarknaden. Den kan man förstås, som Vänsterpartiet, vilja åtgärda med elnationalism, hävda att svensk el ska vara till svenskarna och klippa kablarna till övriga Europa. Samtidigt som man kombinerar det med högerns planekonomiska förbrukningssubventioner. Men då bör man också vara medveten om att det som kommer ersätta den el vi slutar exportera är bland annat polska kolkraftverk. Samt om att vi då kommer få brist de timmar vi nu importerar.

Listan på dumheter kan göras hur lång som helst. Den svenska kärnkraftsdebatten har väldigt lite med den verkliga kärnkraften att göra. Istället är det en dimridå för dem som varken vill prata om eller har en lösning på klimatkrisen. Det är pinsamt att de stora medierna som har de stora valdebatterna spelar med i det spelet.

Tippar att Liberalerna sista veckan kommer tappa till M och C och åka ur riksdagen.

Alltmer tyder på att ett parti sprunget ur nazismen kommer bli Sveriges näst största parti. Det är så bottenlöst illa att det är svårt att ta in.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV