Radar · Politik

SD får justitie- och utrikesutskotten

SD får ordförandeposten i två tunga utskott.

Sverigedemokraterna får ordförandeposten i riksdagens justitie- och utrikesutskott.

Det står klart när fördelningen av posterna nu är klar.

Sverigedemokraterna får därtill ordförandeposten i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet.

De får vice ordförandeposten i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet och skatteutskottet.

Moderaterna får ordförandeposten i finansutskottet, EU-nämnden samt socialförsäkringsutskottet. De får även vice ordförandeposten i konstitutionsutskottet.

Kristdemokraterna får ordförandeposten i socialutskottet och vice ordförandeposten i miljö- och jordbruksutskottet.

Liberalerna får ordförandeposten i utbildningsutskottet samt vice ordförandeposten i kulturutskottet.

Av riksdagens 16 utskott, inklusive EU-nämnden, får regeringssidan nio ordförandeposter. Eftersom den har majoritet i riksdagen, bestämmer de i praktiken vilka utskott det blir.

Som brukligt tar regeringssidan ordförandeposten i finansutskottet, utrikesutskottet, justitieutskottet samt EU-nämnden.

Den andra sidan, S, V, C och MP får ordförandeposten i försvarsutskottet, skatteutskottet, konstitutionsutskottet, civilutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt kulturutskottet.

Merparten av dessa går till Socialdemokraterna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV