Radar · Inrikes

“Offrar våra liv, frihet, tid och pengar”

Tolv personer åtalas nu för sabotage efter en trafikblockad i slutet av sommaren, en brottsrubricering som såväl åtalade, försvarsadvokater och civilrättsorganisationer ställer sig kritiska till.

När rättegången mot de tolv personer som åtalas efter klimataktionen på E4 i Solna inleddes i morse riktades stort fokus mot brottsrubriceringen sabotage, vilket enligt flera civilrättsorganisationer inte står i proportion till handlingen. 

I rätten beskrev flera av de åtalade hur de genomfört en fredlig demonstration och inte varit medvetna om att det skulle kunna komma att klassas som sabotage. 

– Personligen ser jag inte det här som sabotage, den anklagelsen tycker jag snarare ska gälla för allvarliga samhällsstörningar. För mig faller detta inom ramen för trafikbrott eller ohörsamhet mot ordningsmakten. Att åtala för ett så pass allvarligt brott som sabotage känns som en skrämseltaktik för att tysta ner klimataktivister och få bort problemet, säger Liam Hultelid, en av de åtalade, till Syre. 

En annan åtalad menade under förhandlingarna att de som drabbas mest av denna typ av aktion är aktivisterna själva. 

– Det enda jag saboterar är mitt eget liv. Jag har ett jobb som jag älskar och jag hade tagit semester för att kunna delta i aktionen. Jag var livrädd men såg det som min moraliska plikt att agera i och med klimathotet. Vi klimataktivister har bara våra egna kroppar som verktyg för att agera. Det är för mig obegripligt att kalla det för sabotage, det är som att likställa det med attentatet mot gasledningen Nord Stream som inträffade nyligen.  

I en debattartikel som publicerades i DN förra veckan uppmärksammar företrädare för civilrättsorganisationerna Amnesty, Civil Rights Defenders och Greenpeace att det har skett en förskjutning i hur civil olydnad hanteras rättsligt. De menar att klimataktivister allt oftare möts av häktning och allvarliga brottsanklagelser och straff. Försvarsadvokaten Pia Björstrand företräder en av de åtalade och är djupt kritisk till sabotageanklagelsen. 

– Jag tycker det är skrämmande att rättsväsendet tar till sådana här verktyg. Vi lever i ett system som tillåter ekocid, där människor som vill protestera mot det behandlas som brottslingar. Min förhoppning är att de åtalade frikänns utifrån det faktum att det föreligger ett allvarligt klimatnödläge.

I debattartikeln uppmärksammas också att stämningen och tonen mot klimataktivism blivit allt mer hätsk i medier, något som Liam Hultelid tycker sig ha erfarit. 

– Dels kan tonen vara väldigt hotfull och hatisk under demonstrationer, till exempel genom att folk som kör förbi vevar ner rutorna och skriker riktigt otrevliga saker. Men man får också ta emot mycket hat, hot och trakasserier på sociala medier.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV