Glöd · Ledare

Efter Putin väntar Modi

Kanske har ni hört talas om ett land där journalister mördas under mystiska omständigheter? Där människorättsorganisationer förbjudits av en nationalistisk högerledare, som i allians med rika affärsmän fört landet i en alltmer auktoritär riktning? En stingslig stormakt som präglas av sentimental nationalism och drömmar om fornstora dagar?

Nej, jag pratar inte om Vladimir Putins Ryssland. Jag pratar om Indien och landets utveckling under den hindunationalistiska premiärministern Narendra Modi.

När Indien den senaste tiden har vägrat att fördöma Rysslands invasion i Ukraina är det inte mycket att förvånas över. Indien och Ryssland har alltid haft en nära relation, ända sedan den indiska självständigheten. Inte minst köper Indien en stor del av sitt militärmateriel från Ryssland.

Agerandet har dock fått många i väst att argumentera för att man bör knyta närmare band till Indien, och förmå Indien att fjärma sig från Ryssland. I Sverige har Göteborgspostens ledarskribent Karin Pihl argumenterat för denna hållning. Väst bör stärka banden till Indien eftersom ”Indien till skillnad från Ryssland är en framtida ekonomisk stormakt”, menar hon.

Detta är sant. Indien väntas att inom några år bli världens tredje största ekonomi och Indiens inflytande kommer bli betydligt större i framtiden. Att ett land med en miljard invånare får mer att säga till om i världspolitiken är dessutom demokratiskt rimligt.

Men frågan är vilket som är det bästa sättet att förhålla sig till Indiens nya roll. Att den nuvarande politiska ledningen i Ryssland har så få allierade som möjligt är önskvärt.

Men det går inte heller att bortse ifrån att Modi slagit in på en väg som alltmer bär likheter med Putins framfart, när han steg för steg underminerat det ryska civilsamhället. Indiens regering får återkommande kritik för att inskränka mediernas, universitetens och rättsväsendets självständighet.

Samtidigt är den demokratiska traditionen i Indien starkt förankrad. Men försämringarna i demokratin bör tas på största allvar av alla dem som hoppas att Indien ska vara en motpol mot diktaturer som Ryssland och Kina i världspolitiken.

Putin fick under alldeles för lång tid begränsa den ryska demokratin utan tydliga motreaktioner. Samma misstag får inte göras i Indien. Det blir utan tvekan en balansgång mellan att inte pressa Indien i famnen på Vladimir Putin, samtidigt som man tydligt protesterar mot den auktoritära utvecklingen.

Indien har inte samma expansionistiska drömmar som Ryssland (Modi verkar snarare vilja få minoriteter att fly till grannländerna än att ta över dem). Men fortsätter den negativa utvecklingen kan Modi i värsta fall omvandla världens största demokrati till världens näst största diktatur. Eller så blir Indien ett land där val hålls, men där demokratiska rättigheter som fri opinionsbildning och oberoende institutioner är begränsade.

Det är nog många som önskar att de hade gjort större motstånd mot demokratiska inskränkningar i Ryssland. Ska vi verkligen göra samma misstag med Modi?

Ska vi få Indien att sluta med sitt stöd till Putins Ryssland är det nog klokt att tänka mindre på smarta geopolitiska drag och mer på hur man kan stärka de indier som kämpar för sina demokratiska rättigheter och yttrandefrihet.

Det är i en sådan kultur som Putin och hans gelikar trivs allra sämst.

Hamnarbetarna som vägrar ta emot ryska fartyg i solidaritet med ukrainska kollegor.

Will Smiths örfil på Oscarsgalan.