Radar · Politik

M och SD tog emot mest bidrag från privatpersoner

SD var det parti som 2020 fick in mest pengar till partikassan via medlemsavgiften, 4 460 000 miljoner kronor, följt av Socialdemokraterna på drygt 3 700 000.

Vilka partier drar in mest pengar till partikassan?

2020 fick Moderaterna på riksnivå in drygt 23 miljoner kronor i bidrag från privatpersoner och företag, medan Sverigedemokraterna drog in nästan 22 miljoner.

Vänsterpartiet, på tredje plats, fick in drygt 6 miljoner kronor. Socialdemokraterna fick däremot knappt in 1,5 miljoner, enligt statistik från Kammarkollegiet.

Socialdemokraterna var det parti som fick in mest pengar av alla partier totalt, med alla olika ”intäktsgrupper” inräknande, där bland annat ”försäljning och lotterier” inbringade hela 162 000 rakt in i partikassan.

Varje år måste partierna redovisa sina intäkter till Kammarkollegiet. Partierna måste då redogöra hur mycket pengar de fått in till partiet och varifrån pengar kommit.

Det handlar till exempel om hur mycket av intäkter som kommit från till exempel ”medlemsavgifter”, ”intäkter från försäljning och lotterier” eller ”bidrag” – som ”bidrag räknas pengar, varor och tjänster” som partierna tagit ”emot helt eller delvis utan någon motprestation”, skriver Kammarkollegiet, och som bidrag räknas allt som kommer från anonyma, privatpersoner, företag och stiftelser.

Moderaterna fick flest gåvor (bidrag) från privatpersoner 2020
Moderaterna fick flest gåvor (bidrag) från privatpersoner 2020. Grafik: Kammarkollegiet.

Socialdemokraterna fick, som största parti i riksdagen, mest av alla när det gäller partistöd – drygt 127 miljoner år 2020 . Det kan jämföras med riksdagens minsta parti, Miljöpartiet, som erhöll drygt 29 miljoner i partistöd 2020.

Socialdemokraterna var totalt sett det parti som fick mest pengar av alla under 2020, drygt 360 000 miljoner, följ av Centerpartiet med drygt 152 000 miljoner kronor.

Partiernas och riksdagsledamöternas årsredovisning för 2021 pågår för fullt och du kan följa redovisningen live på Kammarkollegiets hemsida.

Där leder Socialdemokraterna just nu med 364 miljoner kronor inrapporterade, och dess ungdomsförbund SSU ligger på andra plats, och har fått in nästan 160 000 miljoner kronor till sin partikassa.

Senast den 1 juli ska partierna och ledamöter ha skickat in sina redovisningar för 2021.