Radar · Djurrätt

Kriminella tjänar miljonbelopp på hundsmuggling

Tullverket fortsätter att stoppa många smuggelhundar vid gränsen.

Kriminella tjänar stora belopp på svenskarnas dröm om en söt hundvalp. Nu har flera myndigheter pekat ut en rad åtgärder för att bekämpa hundsmugglingen.

Tullverket fortsätter att stoppa många hundar från att föras in i landet. Under 2020 stoppades 294 hundar, i fjol hade den siffran vuxit till 523. Och under de tre första månaderna i år stoppades 129 hundar.

– Men mörkertalet är stort, säger Miia Vuolama, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten.

Omsätter miljoner

Hur mycket hundsmugglingen omsätter är oklart, men enligt Miia Vuolama handlar det om miljonbelopp.

– Vi vet att det är mycket pengar i hundvalpar. Priset på dem har också ökat och man kan sälja dem ganska dyrt.

Tillsammans med Skatteverket och Tullverket har Ekobrottsmyndigheten drivit ett projekt för att upptäcka ekonomisk brottslighet som kopplas till den illegala handeln och införseln av hundar.

I en rapport av myndigheterna konstateras att det är allt från enstaka personer till aktörer inom den organiserade brottsligheten som smugglar hundar.

Utöka befogenheter

Myndigheterna listar ett antal områden där det går att sätta in åtgärder för att kunna förebygga och bekämpa illegal införsel och handel med djur.

Den främsta åtgärden bedöms vara att utöka länsstyrelsernas befogenheter när de ger tillstånd till aktörer att bedriva yrkesmässig handel med hundar. I dag görs ingen kontroll huruvida man är registrerad för skatter eller har redovisat någon omsättning till Skatteverket innan man får tillstånd.

– I de ärenden i projektet som vi tittat på har vi sett att alla som varit involverade i hundsmuggling även har sålt hundarna svart. Vi tror att länsstyrelsernas kontroll skulle kunna bidra till att verkligen förebygga den ekonomiska brottsligheten på det här området, säger Miia Vuolama.

Andra åtgärder är att utöka samverkan mellan Jordbruksverket, Tullverket och länsstyrelserna samt att ge veterinärerna möjlighet att anmäla misstänkt smuggling.