Radar · Djurrätt

Striktare regler för blodfarmerna på Island

För att hålla igång blodfarmerna krävs att stona är dräktiga eller digivande.

Den isländska regeringen tror inte på något förbud mot de så kallade blodfarmerna, där halvvilda hästar tappas på blod under former som bland annat fördömts av det Europeiska veterinärförbundet som djurplågeri.

– Men striktare regler kommer att införas för faciliteterna och omständigheterna under vilka blod tas, säger presstalespersonen Dúi Jóhannsson Landmark. Reglerna kommer även att skärpas när det gäller att övervaka hästarnas kondition, hovvård och temperament.

Efter den omtalade dokumentärfilmen ”Iceland – Home of the 5 000 bloodmares”, som visades i isländsk tv och väckte stark inhemsk opinion mot blodfarmerna, tillsatte den isländska jordbruksministern Svandís Svavarsdóttir en arbetsgrupp som tog fram en rapport som lades fram i juni.

Kräver lagändring

I rapporten skriver arbetsgruppen att verksamheten inte är möjlig att förbjuda enligt nuvarande lagstiftning, men att den hantering som visas i filmen helt klart är förbjuden enligt isländsk lag. Men ett generellt förbud mot blodfarmerna av djurskyddsskäl skulle även kunna påverka annan verksamhet där djur föds upp, till exempel inom animalieproduktionen.

En annan väg att gå lagstiftningsvägen skulle enligt gruppen kunna vara att förbjuda blodfarmerna på grundval av indirekta ekonomiska intressen, till exempel för att blodfarmerna påverkar ”bilden av islandshästen” eller för att de har eventuellt negativa effekter på hästrelaterade aktiviteter i landet, exempelvis turridning, men att sådana effekter är svåra att bevisa.

Att förbjuda blodfarmerna för att en stor majoritet av befolkningen vill det skulle kunna vara möjligt, men det skulle vara svårt utan att inskränka grundlagsskyddade rättigheter.

Nya regler

Dúi Jóhannsson Landmark menar att de nya reglerna kommer att säkerställa djurskyddet på blodfarmerna.

– Bland annat kommer stonas blodstatus att övervakas av ett oberoende företag och man kommer att fastställa åldersspannet för ston som får lov att tappas på blod.

– De nya reglerna gör att det blir svårt eller omöjligt att fortsätta fixera otränade hästar, säger Dúi Jóhannsson Landmark.

Etiskt tveksamt

Nuvarande tillstånd för blodfarmerna gäller i tre år. Under den tiden kommer hela industrikonceptet med hormonutvinningen ur blod att utvärderas enligt Dúi Jóhannsson Landmark.

Hormonerna används i läkemedel som stimulerar brunst och fruktsamhet, framför allt hos suggor. Ur ett etiskt perspektiv är det många, inte bara den breda allmänheten på Island, som vill förbjuda verksamheten.

Från djurskyddsorganisationer är man dock fortsatt kritisk. En av de största anledningarna är att företaget som tappar blod från hästarna fortfarande får göra det i mängder som överskrider internationella rekommendationer.

Läs mer:

Islands blodiga hästaffärer upprör världen

Ny djurskyddsorganisation i spåren efter blodfarmerna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV