Radar · Inrikes

Nya läkemedelsregler för djur

Från och med  fredagen är det inte längre tillåtet att  ge antibiotika till friska djur inom EU.

För mer än tre år sedan röstade EU:s medlemsstater ja till en ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel som framför allt betyder strängare regler kring antibiotikaanvändning. Nu börjar de nya reglerna gälla.

Från och med fredagen kommer bland annat procedurerna för att godkänna veterinära läkemedel att förenklas. Men det nya regelverket har främst kommit till för att motverka miljöpåverkan och utveckling av antibiotikaresistens.

-Från svensk sida är vi mycket nöjda med att reglerna nu tydliggör krav vid förskrivning av antibiotika och ökad hänsyn till miljöpåverkan innan läkemedel godkänns, säger Henrik Holst, koordinator för veterinärläkemedel på Läkemedelsverket.

Enligt de nya reglerna får man inte längre ge antibiotika till friska djur i förebyggande syfte, profylax, eller för att kompensera bristande djurhållning.
Kraven på produkter som importeras till EU kommer också att skärpas.

Ett exempel på de nya reglerna som träder i kraft är att recept på antibiotika till djur bara kommer att vara giltiga i fem dagar från utfärdandet. Vissa läkemedel kommer heller inte att få användas vid behandling av djur utan förbehålls human användning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV