Zoom

Nya lagar som påverkar dig från 2023

Längre arbetsliv, billigare solceller, chippa katten, kroppsvisitering och koll på dina plattformar. Det är några av de lagar som träder i kraft 2023.

När vi skålar in det nya året, och nyårsklockorna ringer in, träder även en rad nya lagar i kraft. En del av dem hanterar vilka plattormar vi besöker, vad vi köper och hur vi reser.

Andra att alltfler av oss blir äldre och det råder brist på personal vilket leder till lagar som underlättar för oss att jobba längre.

Det blir dyrare med onyttigheter som tobak och alkohol, vilker ger staten mer pengar.

Och lagar rör klimatkrisen, som i sin tur ställer krav på en grön omställning. Men där är de nya lagarna något motsägelsefulla då de dels uppmuntrar oss att sätta upp solceller samtidigt som vi uppmuntras att köra mer bil genom sänkt skatt på bensin och diesel och höjt reseavdrag – men inte om du kör elbil.

Rätt att jobba kvar längre och lägre skatt

Vi börjar med de äldre. Från och med den första januari utvidgas rätten att kvarstå i sin anställning från 68 år till 69 år. Även de särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt ska gälla dessa personer.

De över 65 år som fortsätter att jobba kan få upp till 22 procent lägre skatt vid arbetsinkomster på upp till 100 000 kronor i månaden. För motsvarande inkomst upp till 300 000 uppgår avdraget till 15 000 kronor.

Samtidigt höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad ålderspension från 62 till 63 år. Den lägsta åldern för att få garantipension höjs från 65 till 66 år.

Billigare bilresor - men inte för elbilar

Under valrörelsen utlovade de blivande Tidöpartierna fem, nio eller tio kronor billigare bensin beroende på parti. Så stora sänkningar blir det inte men efter årsskiftet blir priset 14 öre billigare på bensin och 41 öre på diesel.

Samtidigt höjs reseavdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil höjs från 18,50 kronor till 25 kronor per mil. Avdraget för resor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil. För eldrivna förmånsbilar ligger beloppet kvar på 9,50 kronor per mil.

Lägre skatt på installation av solceller

Från och med den 1 januari förstärks skatteavdrag för installation av grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget, genom att subventioneringen för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent. Syftet är att få fler att skaffa solceller till sina hus och därmed skynda på den gröna omställningen.

Katter måste id-märkas

Kattägare måste registrera sin katt hos Jordbruksverket från 1 januari. Lite ironiskt är det först från och med den 2 januari som registreringen öppnar via Jordbruksverkets nya e-tjänst. För att kunna göra det behöver katten först vara id-märkt.

Enligt Jordbruksverket är det över 700 000 hushåll i Sverige som äger katter.  Samtidigt är uppskattningsvis 100 000 katter hemlösa, uppger SVT Nyheter.

Kontroll av dina plattformar, nya krav på nikotinfritt snus och kroppsvisitationer vid högskoleprov är några av de nya lagar som införs
Kontroll av dina plattformar, nya krav på nikotinfritt snus och kroppsvisitationer vid högskoleprov är några av de nya lagar som införs. Foto: Tim Aro, Paul Wennerholm och Janerik Henriksson/TT

Dyrare med alkohol och tobak

Även skatten på alkohol och tobak höjs från 1 januari 2023. Skatten på öl och vin höjs med 5 procent, skatten på sprit höjs med 1 procent och skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med 3 procent. Det blir med andra ord inte så stor skillnad för konsumenten men statskassan beräknas få in 370 miljoner extra per år på skattehöjningen.

Från årsskiftet omfattas även tobaksfria nikotinprodukter av flera nya lagkrav till exempel nikotinfrittsnus som även kallas vitt snus. Kraven gäller både produkterna och förpackningarna, som ska märkas med hälsovarningar och innehållsdeklaration. De nya reglerna liknar de som sedan tidigare gäller för tobaksvaror och e-cigaretter och de som säljer nikotinprodukterna har ett ansvar att se till att de uppfyller kraven.

Kroppsvisitering på Högskoleprovet

För studenter blir det en del förändringar. Bland annat blir det dyrare att göra högskoleprovet 2023 eftersom anmälningsavgiften höjs från 450 kronor till 550 kronor.

För att motverka fusk på högskoleprovet ska flera typer av kontroller av deltagarna börja sättas in. Exempelvis ska ordningsvakter utföra kroppsvisitationer vid in- och utpasseringar till eller från lokalen där provet hålls. Kontrollerna ska i första hand göras med metalldetektor.

Högre skatt för extraordinära vinster

En tillfällig skatt på extraordinära vinster för företag som utvinner fossila bränslen införs,  om de gör en större vinst än sitt genomsnitt mellan 2018 och 2021. Skatten på de pengarna blir 33 procent och tas ut utöver den ordinarie bolagsskatten om 20,6 procent.
Pengarna som tas in via skatten ska sedan delas ut som ekonomiskt stöd till hushåll och mindre företag som ett så kallat solidaritetsbidrag för att mildra effekterna av de höga elpriserna.

Högre skatt på el och flyg

Vid årsskiftet höjs energiskatten på el med ca 9 procent enligt gällande indexeringsregler. Även flygskatten höjs med ca 9 procent av samma anledning.

– När det gäller flygskatten som Socialdemokraterna införde 2018 så har vi inte tyckt att det är en bra skatt, men i våra förhandlingar mellan de fyra samarbetspartierna så finns den kvar och den är en av många skatter som nu automatiskt skrivs upp, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) till TT.

Plattformsföretag ska samla in uppgifter

Från årsskiftet utökas informationsutbytet mellan EU-länderna ytterligare med en ny rapporteringsskyldighet så kallad DAC7. Plattformsoperatörerna kommer bli skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket om vilka säljare och uthyrare som använder plattformen och vilka inkomster de fått. Uppgifterna kan sedan överföras av Skatteverket till andra stater vilka har avtal om sådant utbyte.

Pandemistöd blir kvar

Vissa ersättningar och bidrag som tillfälligt höjts under pandemin och som skulle ha återställts förblir på den högre nivån 2023. Det gäller arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet och det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag.

Läs mer:

Rika fossilföretag ska bidra till hushållens elnota

Löften bryts i regeringens första budget