Radar · Fred

Guterres nyårstal: ”Vi behöver fred – nu mer än någonsin”

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

”Låt oss göra 2023 till ett år då freden återförs i våra liv, våra hem och vår värld”, säger FN:s generalsekreterare António Guteress i sitt återkommande tal inför det nya året.

Varje år håller FN:s generalsekreterare ett tal inför det kommande året. 2020 dominerades det av coronapandemin, 2021 av återhämtning. 2022, ett år då 100 miljoner människor i världen tvingats på flykt, av krig, naturkatastrofer och hunger, låg tyngdpunkten i Guterres tal på fred, med naturen, i hemmet och i världen.

”Från Ukraina till Afghanistan och Demokratiska Republiken Kongo och vidare, har människor lämnat ruinerna av sina hem och liv i hopp om något bättre. År 2023 behöver vi fred, nu mer än någonsin”, säger António Guterres.

Han pekar på vikten av dialog för att få ett slut på konflikter och krig samt fred med naturen och klimatet för att bygga en mer hållbar värld. Konflikter i hemmet och våld mot kvinnor, flickor och demonstranter, är också punkter som Guterres lyfter, tillsammans med vikten av att visa respekt för varandras trosuppfattningar och religiösa övertygelser.

”Låt oss 2023 sätta fred i hjärtat av våra ord och handlingar.
Låt oss tillsammans göra 2023 till ett år då freden återförs i våra liv, våra hem och vår värld”, avslutar António Guterres.

Du kan ta del av hela talet här: Every New Year is a moment of rebirth