Radar · Inrikes

Allmännyttan vill stoppa oseriösa byggaktörer

Nu ska kommuner - särskilt de som bygger sällan - få hjälp att sortera bort de oseriösa byggaktörerna när de upphandlar nya bostäder.

Det är inte ovanligt att kommunernas upphandling av nya bostäder resulterar i att oseriösa aktörer vinner upphandlingarna. Men efter nyår ska det bli bättre, hoppas Sveriges allmännytta, som vill ge kommunerna stöd genom upphandlingsprocesserna.

I dagsläget brister det inte sällan i kontrollen av företagen som lämnar anbud. Det kommer regelbundet uppgifter om företag och deras underleverantörer som använder illegal arbetskraft, struntar i att betala skatt och som ignorerar arbetslagstiftningen.

Sveriges allmännytta är en sammanslutning för 318 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder i kommuner över hela landet. Bostadsbeståndet de representerar är drygt 945 000 hyreslägenheter. Med start 1 januari ska kommuner kunna få upphandlingsstöd via organisationen. 

Stort behov

Redan i upphandlingsskedet finns det nämligen mycket man kan göra för att upptäcka oseriösa aktörer, menar Martin Ingvarson, som är ansvarig för upphandlingen av upphandlingstjänster som genomförts..

– Att arbeta proaktivt i upphandlingsskedet och genomföra bakgrundskontroller innan ett entreprenörs- eller förvaltningsavtal upprättas är ett effektivt sätt att redan innan arbetet sätter igång hitta och få bort kriminella aktörer.

– Vi tror att behovet av en kunskaps- och kompetenshöjning när det gäller dessa frågor är stort hos många av våra medlemsbolag, framförallt bostadsbolag som inte bygger särskilt ofta, säger Martin Ingvarson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV