Radar · Inrikes

Unik stadsflytt – nu invigs Kiruna centrum 

Besökare köar till handelskvarteren i nya Kiruna centrum under invigningens första dag i torsdags.

Kiruna – staden som tvingats på flykt sedan malmgruvan ätit sig allt djupare in under husen. Nu invigs officiellt ett nytt centrum två kilometer öster om den tidigare stadskärnan. 

– Det betyder oerhört mycket, säger kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (S).

Att staden tvunget måste flyttas, eftersom marken den vilar på underminerats av gruvdriften, har stått klart sedan tidigt 2000-tal då gruvbolaget LKAB underrättade kommunen om läget. Även om flyttplanerna under de senaste åren successivt gått från ritbord till spade är det först i närtid som den nya bebyggelsen framträtt som verklig. 

"Stora leenden" 

– Det har funnits en stark känsla i Kiruna av att inget händer, man har nästan slutat att tro på stadsomvandlingen. När man börjar med infrastruktur och ska gräva ner rör i backen så syns ingenting. Men nu, i samband med att vi öppnade i går, går folk med stora leenden i ansiktet. Det blev bättre än vad jag någonsin kunde förvänta mig, det känns jättebra.

Drönarbild från i början av augusti över Kirunas nya centrum med det runda stadshuset i mitten
Drönarbild från i början av augusti över Kirunas nya centrum med det runda stadshuset i mitten. Foto: LKAB/TT

En av dem som fått flytta in i nya lokaler är Lisa Ahlquist, som driver en inredningsbutik. 

– Vi är väldigt positiva till det här i och med att gamla Kiruna centrum var väldigt spretigt. Det fanns ingen riktig handelsgata, det var väldigt långt mellan butikerna. För oss innebär det här att det blir en bättre handel. 

Även om nya centrum nu invigs nordöst om den äldre bebyggelsen, är flytten långt ifrån avklarad. Kommunen fattade i måndags beslut om ny plats för sjukhuset. Därtill måste nya förskolor och flera tusen bostäder byggas. 

Kontroversiell process

Den kontroversiella processen har sammantaget inneburit långdragna förhandlingar mellan kommunen och LKAB, där frågor om ekonomi och framtidsutsikter fått samsas med mjukare historiska, mänskliga och personliga värden. 

– Just de kulturhistoriska bitarna, byggnader och statyer och så, flyttar med så man kommer ändå behålla delar som är viktiga ur det perspektivet. Men det är nog lite kluvet, säger Lisa Ahlquist och tillägger: 

– Jag förstår att många, framför allt äldre, har svårt för det här. För dem som behövt flytta sina bostäder är det så klart emotionellt laddat. 

Kiirunavaara och Kiruna 

Berget Kiirunavaara innehåller en av världens största järnmalmsfyndigheter. Brytningen inleddes 1899 av LKAB. Staten blev delägare 1907 och tog full kontroll över bolaget 1957. Gruvans djup ökar årligen med omkring 15 meter. 

Gruvan och malmbrytningen underminerar marken under samhället. Under de senaste 15 åren har kommunen därför jobbat för att ta fram en plan för stadens framtid som inkluderar flytt av vissa byggnader, rivningar av andra. Till slut bestämdes att den nya stadskärnan ska ligga drygt två kilometer öster om den gamla. 

I dag har kommunen cirka 22 000 invånare. 

Källor: NE, SCB 

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV