Krönikor

Lindsey Graham ljuger om europeiska aborter

I abortmotståndets USA studsar Europa upp som någon sorts referens. Det är i sig inte nytt. Vi används när amerikanska politiker vill visa andra sidan hur fel USA ligger i en fråga. Bernie Sanders och andra har, med all rätt, länge påpekat hur extremt långt efter samtliga andra västländer, dvs Europa, Canada, Australien och Nya Zeeland, USA är när det gäller sjukvård, fria universitetsstudier och annat.

Men nu har ett antal republikaner med senatorn Lindsey Graham i spetsen lagt ett förslag att förbjuda nästan alla aborter efter vecka 15, och hans främsta ursäkt är att så gör man i Europas 50 länder. Vi är ju egentligen 44 länder, men den felräkningen är det lilla problemet. Som jag tidigare skrivit är det svårt att diskutera abortlagstiftning i USA eftersom några få stater tillåter att man dödar friska, fullgångna foster innan de föds. Det händer förstås aldrig någonsin, men det är juridiskt möjligt, och i princip varje gång en abortmotståndare ställs till svars förflyttar de diskussionen dit. De borde enligt min uppfattning stänga den vägen helt, så slipper de försvara detta.

Washington Post har gjort en intressant genomgång av hur abortlagstiftningen ser ut i Europa. Fem länder, varav fyra är puttesmå, har stentuff abortlagstiftning. Malta, Liechtenstein, Andorra, Monaco och Polen. Inget annat land har förbud mot aborter efter vecka femton på så hårda grunder som republikanerna vill se. De jämför med sex länder – Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Norge och Spanien, och påstår att deras lagförslag skulle hamna på samma nivå. Men medan alla dessa länder tillåter abort av en rad skäl efter vecka femton skulle republikanernas bara tillåta efter våldtäkt, incest eller risk för moderns liv.

De flesta politiska experter menar att Graham gör bort sig när han tar upp den här frågan så nära valet, och därmed visar att de ljög när de sa att de ville att staterna skulle få bestämma över aborter. Han menar att de inte har något att skämmas för, utan att amerikaner överlag vill försvara det ofödda barnets rätt. Men om det nu vore så, varför ljuga? Varför påstå att Europa är på hans sida? 

Den som verkligen vill motverka sena aborter behöver hjälpa mammor tidigt. Se till att det finns skyddsnät så hon inte behöver välja abort av ekonomiska skäl. Se till att aborter är lättillgängliga och gratis om hon ändå väljer dem, så att fostret inte hinner bli tillräckligt gammalt för att ha utvecklat en hjärna. Gör preventivmedel lättillgängliga för tonåringar och unga vuxna. Utveckla sexualundervisningen.

Problemet är ju inte att republikanerna inte vill att barn ska kunna dödas i livmodern fem minuter före en förlossning, vilket är vad de som sagt gärna pratar om så fort frågan kommer upp, utan att hela deras politiska plattform puttar gravida kvinnor in i en fålla där de tvingas till sena aborter. 

Kanske kan kongressen hitta en väg till en lag som liknar Europas länders efter valet, och därmed lugna alla arga på båda sidorna. Det skulle alla vinna på.

Björn Söder blev inte talman i någon form.

Vi behöver tona ner hatet i den politiska debatten. Gäller både högern och vänstern.