Radar · Miljö

Röda korset: Mest utsatta länder får minst hjälp med klimatanpassning

Boskapsdjuren i Puntland, Somalia, fortsätter att duka under av brist på mat och vatten.

De länder som är mest utsatta för klimatkrisens effekter behöver få mer finansiering för klimatanpassning. Det menar bland annat Röda korset. Ny data från Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) visar att inget av de 30 länder som är mest utsatta för klimatförändringar tillhör de som får mest stöd.

De senaste åren har vi sett allt fler extremväder i världen såsom torkor och översvämningar och forskningen blir allt tydligare med kopplingen till klimatförändringarna. I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel konstaterades för första gången att klimatförändringarna redan bidrar till humanitära kriser och att uppskattningsvis 3,3 till 3,6 miljarder människor idag lever i dessa sårbara sammanhang.

Men en ny analys från Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) visar att det inte är de mest utsatta länderna i världen som får mest finansiering för att anpassa sig.

– Att öka anpassningsfinansieringen är avgörande för att hjälpa länder att hantera klimatförändringarnas effekter och förbereda sig för framtiden, men den nya IFRC-analysen visar att finansieringen inte når platser och samhällen som behöver den mest. Finanseringen för klimatanpassning per person är i genomsnitt mindre än 10 kronor per person i länder där sårbarheten är störst, säger Caroline Holt, chef på avdelningen för katastrofer, klimat och kriser vid IFRC, i ett pressmeddelande.

"Lönar sig att förbereda"

Somalia är ett tydligt exempel. Landet rankas vara det land med allra högst klimatsårbarhet, men samtidigt hamnar det bara på 64:e plats när det gäller klimatanpassningsfinansiering. Landet får mindre än 10 kronor per person och år för klimatanpassning. Centralafrikanska republiken får drygt 20 öre per person.

Ämnet kommer troligen att debatteras intensivt under FN:s årliga klimattoppmöte som startar på söndag. IFRC kommer vara en av de många aktörer som trycker på för kraftigt minskade utslag och en ökad finansiering. För det lönar det sig att ge samhällen verktyg för att förbereda sig för och förutse klimatrisker, skriver de. Därigenom kan de förhindra att extrema väderhändelser blir katastrofer.

– Vår planet är i kris och klimatförändringarna dödar de allra mest sårbara människorna. Cop27 kommer att misslyckas om världens ledare inte stöder lokalsamhällen på frontlinjen av klimatförändringarna. Familjer som förlorar nära och kära, hem eller försörjning har inte råd att vänta på vaga löften eller halvhjärtade åtaganden, säger Francesco Rocca, ordförande för IFRC, i pressmeddelandet.