Radar · Inrikes

Regeringen satsar fem miljarder på skolan

Regeringen föreslår att satsningen på speciallärare landar på 600 miljoner kronor 2023.

Regeringen presenterar på torsdagen en satsning på skolan på drygt fem miljarder kronor över fem år. Nästa år handlar det om 1,6 miljarder kronor. 
– Det handlar om fokus på mer kunskap och på mer studiero, säger utbildningsminister Mats Persson (L) på en pressträff.

Förutom Persson deltar arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) på presskonferensen.

Pehrson beskriver den nya regeringens skolpolitik som klassisk borgerlig och liberal.

– Ordning och reda är helt avgörande, att vi minskar det stök som finns i skolan i dag. Vi vet att det finns en stark efterfrågan på det, säger han.

– Många elever får inte den hjälp som behövs i tid. Att kunna läsa och skriva är helt grundläggande för den fortsatta skolgången. En förlorad skolgång är ett problem på många sätt.

Fler speciallärare

Det handlar dels om fler speciallärare. Där föreslår regeringen en satsning på 600 miljoner kronor under 2023, följt av totalt 1,9 miljarder kronor de två efterföljande åren.

– Det här är en förutsättning för att skolan ska kunna ha särskilda undervisningsgrupper, för att man ska kunna ge de elever som behöver extra stöd det stödet, säger Mats Persson.

Han säger att det kommer att öka studieron.

– Det blir stökigt när barn inte kommer till sin rätt i skolan, säger han.

Sociala team

Regeringen föreslår också bidrag till så kallade riksrekryterande spetsutbildningar – vad man kallar för en satsning på de duktiga eleverna. Bidragen ska uppgå till 25 miljoner 2023 och 50 miljoner om året från och med 2024.

– De är i dag tillfälliga och regeringen vill göra dem permanenta, säger Mats Persson.

Regeringen föreslår också en satsning på så kallade sociala team om 75 miljoner kronor 2023 och 250 miljoner kronor årligen 2024 och 2025.

– Det är en samverkan mellan skola och socialtjänst. En del elever har problem av den karaktären att det inte bara är skolans sak att lösa dem, säger Lotta Edholm.

Regeringen föreslår även inrättandet av jour- och akutskolor för eleverna som har väldigt stora problem samt mer pengar till läromedel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV