Radar · Politik

Pressfrihetsindex 2022 – aldrig varit så allvarligt läge

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex fyller 20 år och släpps i dag på pressfrihetens dag 3 maj.

Aldrig tidigare har pressfriheten varit så dålig i så många länder. Det visar Reportrar utan gränsers senaste pressfrihetsindex.

Reportrar utan gränser har följt pressfriheten i världen i 20 år och aldrig förr har pressfriheten klassats som ”mycket allvarlig” i lika många länder som nu.
Det är en alltmer globaliserad och oreglerad spridning av information på internet som enligt Reportrar utan gränser (RS) gett dessa katastrofala följder.

2022 års pressfrihetsindex visar att Sverige placerar sig högt upp på tredje plats, men i vissa kategorier hamnar Sverige inte lika högt, som när det gäller  journalisters säkerhet – plats 32 av 180.

• Pressfrihet definieras av Reportrar utan gränser som ”möjligheten för journalister, som individer och som grupp, att välja ut, producera och sprida nyheter och information i allmänhetens intresse, oberoende av politisk, ekonomisk, juridisk och social inblandning och utan fysiska och psykologiska hot”.

Varje år bedömer Reportrar utan gränser situationen för pressfrihet och möjligheterna att arbeta som journalist i 180 länder och territorier genom pressfrihetsindex. I år fyller detta pressfrihetsindex 20 år.

Fox News = Fake News

I år uppmärksammar RS effekterna av det nyhets- och informationskaos som kan uppstå av en alltmer globaliserad och oreglerad spridning av information på nätet.

RS tar i rapporten upp utvecklingen i länder som stått sig rätt bra i tidigare granskningar men där nu informationsklyftorna växer ”till följd av att allt fler opinionsmedier i stil med Fox News, i USA, sprider desinformation”.

Detta förstärks av de digitala medieplattformarna och techjättarna.

Reportrar utan gränser skriver

”Sociala och politiska spänningar ökar, och späs på, med hjälp av sociala medier och nya opinionsmedier, vilket inte minst framgår av utvecklingen i Frankrike (rankat 26) och Belgien (på plats 23).” 

Värsta länderna

Några av de värsta länderna att verka som journalist i, och där även tillgången till fri press är mycket begränsad, är bland annat Nordkorea, Iran, Afghanistan, Ryssland och Mali.

Det finns nu 28 länder på listan där situationen för pressfriheten klassas som mycket allvarlig av RS.