Glöd · Debatt

”Meningslöshet kan botas genom att lyssna inåt”

”Sören Kierkegaard har sagt: ’När en människa, som i sin fysiska varelse alltid är vänd utåt i tron att lyckan finns utanför henne, slutligen vänder sig inåt och upptäcker att dess källa finns inom henne, är detta en av existensens djupaste insikter’”, skriver debattören.

DEBATT. Ungdomar i rika länder har aldrig varit mer utrustade och underhållna än nu. Förändringen under det senaste tio åren är hisnande, men det är också ökningen av psykisk ohälsa. Orsakerna till ohälsan  sammanfattas med några få ord: rädsla, omedelbar behovstillfredsställelse, ihållande stress, dålig kost, för lite motion, ytliga kontakter och meningslöshet.

När man känner sig meningslös är det lätt att tro att man är en börda för andra. I vår strävan efter ett meningsfullt liv förväxlar vi meningsfullhet med tillfredsställelse. När ett begär är tillfredsställt önskar vi en ny och starkare tillfredsställelse för att återigen befinna oss i ett tillstånd av lycka, annars tar tomheten över.

Men äkta meningsfullhet är inte övergående, eftersom den skapas oberoende av materiella ting, extern bekräftelse eller tillfredsställelse av något slag.

Sören Kierkegaard har sagt: ”När en människa, som i sin fysiska varelse alltid är vänd utåt i tron att lyckan finns utanför henne, slutligen vänder sig inåt och upptäcker att dess källa finns inom henne, är detta en av existensens djupaste insikter”.

Vad skapar meningsfullhet? Delvis handlar det om att hitta värden i livet som man tycker är viktiga och att bli bättre på att lyssna inåt.

Hur kan ett samhälle tillåta att unga människor lockas in i en destruktiv meningslöshet när vi vet hur man uppnår meningsfullhet? Detta är ett kollektivt ansvar att förmedla detta och då självmord är redan den främsta dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige är det hög tid att agera nu!