Radar · Miljö

Rättvisa viktigaste faktorn för att klimatpolitik ska accepteras

Klimatpolitik behöver upplevas som rättvis för att accepteras av allmänheten, enligt en ny studie från Göteborgs universitet.

Lagar och skatter för att minska klimatpåverkan har störst sannolikhet att accepteras om de upplevs som rättvisa. Detta enligt en ny forskningsöversikt från Göteborgs universitet.

I en studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature climate change undersöker forskare från Göteborgs universitet vad det är som får människor att acceptera olika klimatpolitiska åtgärder, som exempelvis koldioxidskatter och vägavgifter. 

Hur framgångsrika länder varit med att implementera olika klimatpolitiska styrmedel beror nämligen till viss del på hur stort stödet är bland medborgarna.

Genom att studera enkätundersökningar från 33 länder har forskarna kunnat bedöma hur betydelsefulla olika faktorer är för att allmänheten ska gå med på att klimatskatter och klimatlagar införs.

– Resultatet visar tydligt att upplevd rättvisa är den viktigaste faktorn för att få allmänhetens acceptans för lagar och skatter som klimatpolitiska styrmedel. Det gäller både för hur beslut fattas och hur fördelningen ser ut, säger miljöpsykolog Magnus Bergquist, en av forskarna bakom studien. 

Både fördelning och procedur måste med andra ord upplevas som rättvisa – studiens resultat visar att en klimatskatt har större sannolikhet att få stöd bland medborgare om skattens fördelning är rättvis mellan olika grupper och om skatten implementeras på ett rättvist sätt.

Något överraskande visade sig andra faktorer, såsom människors kunskap om klimatförändringar, värderingar, ålder och kön, ha mindre betydelse för acceptansen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV