Radar · Politik

MP vill satsa miljarder på jämlikhet

Märta Stenevi tänker satsa miljarder på mammor och barn i eftersatta områden.

Under Järvaveckan på Spånga IP i nordvästra Stockholm turas samtliga partiledare för riksdagspartierna, utom Sverigedemokraterna, om att hålla tal från huvudscenen.

Först ut i dag var Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi. Under talet riktar hon sig direkt till alla mammor när hon presenterar Miljöpartiets nya miljardsatsning Jämlikhetsklivet som ska stärka vad Märta Stenevi kallar “politiskt eftersatta” områden och alla de som bor i de områdena.

"Det nya gröna folkhemmet"

Miljöpartiet går till val på att bygga “det nya gröna folkhemmet”, ett hållbart samhälle där alla människor får plats och har lika bra förutsättningar till ett bra liv. 
Därför vill Miljöpartiet satsa 11 miljarder kronor på att stärka de områden som länge varit “politiskt eftersatta”.

– Vi pratar mycket om socioekonomiskt utsatta områden, särskilt utsatta områden. Men vi menar att det finns en dimension av att områdena är politiskt eftersatta eftersom politikerna inte har brytt sig om dem. Man pratar väldigt gärna om de här områdena men väldigt sällan med dem, säger Märta Stenevi efter talet på Järvaveckan till Syre.

– Jag har varit runt i landet och träffat mammor och jag ser de stora behov som finns för att öka jämlikheten. Vi har en debatt om trygghet som väldigt mycket handlar om poliser och rättsväsendet men som behandlar det förebyggande arbetet väldigt styvmoderligt. Vi tycker att jämlikheten i samhället är en av de viktigaste frågorna, också för att kunna klara klimatkrisen. Därför vill vi att det ska göras en stor satsning på att lyfta de mammor och de barn som lever i de här områdena så vi kan få starka familjer och därmed tryggare samhällen, säger Märta Stenevi.

Miljarder på skolan

Pengarna ska anslås i skuggbudgeten eller förhandlas in i statsbudgeten med start 2023, beroende på hur valresultatet blir.

Märta Stenevi berättar att partiet vill satsa 2,5 miljarder för att stärka likvärdigheten i skolan, och inrätta ett likvärdighetsbidrag för förskolan på 2 miljarder. 

– Vi vill att alla barn ska gå i förskola för det är ett väldigt viktigt avstamp inför skolan. Men då måste förskolan ha resurser att kunna möta alla barn efter deras behov. I dag ser vi att precis som i skolan så har förskolan i de områden där man skulle behöva flest pedagoger och de starkaste pedagogerna, där har man färre legitimerade förskollärare. Vi behöver helt enkelt en rejäl kraftig satsning på de förskolor där barnen behöver mest stöd så de får en bättre chans sedan när de kommer till skolan, säger Märta Stenevi.

Vill få fler kvinnor i arbete

Utrikesfödda kvinnor i Sverige är den grupp som har svårast att komma ut på arbetsmarknaden, i synnerhet kvinnor med låg eller ingen formell utbildning. 
Det vill Märta Stenevi ändra på.

– När jag frågar mammor om vad de oroar sig för så kommer två saker tillbaka och det är att de vill ingenting hellre än att ha jobb och en egen inkomst samt att de vill att vi satsar på våra ungdomar och gör det nu, säger Märta Stenevi och fortsätter.

– Fortsätter samhället att stänga alla dörrar för de barnen så kommer det alltid att finnas gäng som istället erbjuder en öppen dörr och det är en alldeles för stor risk att ta.

Investeringsstödet

I höstas när statens budget för 2022 skulle klubbas tog riksdagen beslut om att avskaffa investeringsstödet för hyresrätter och studentboenden.
Det vill Miljöpartiet nu återinföra för att få kommunerna att bygga fler hyresrätter,. De vill också skärpa bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner tar sitt ansvar för att skapa blandade bostadsområden.

En miljard till civilsamhället

Miljöpartiet vill även ge mer stöd till föreningsliv, kultur- och studieförbund och bryta civilsamhällets beroende av projektstöd. Därför vill de satsa en miljard kronor på en permanent förstärkning av civilsamhället.

– Här bygger man upp något som är bra, som ofta tas emot positivt och sedan rycker man undan mattan igen. Kan vi då ge civilsamhället bättre förutsättningar att jobba långsiktigt, då kan vi också göra stor skillnad för de boende i de områdena som politiken inte har brytt sig särskilt mycket om. säger Märta Stenevi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV