Radar · Miljö

Klimatstrejk med fokus på utsatta grupper och områden

Bland deltagarna i dagens klimatstrejk fanns representanter från delegationen Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty.

I samband med FN-mötet Stockholm+50 arrangerade Fridays For Future en stor klimatstrejk i huvudstaden för att kräva klimaträttvisa. Demonstrationen gick under parollen “People not Profit” och syftade till att synliggöra de grupper som drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser.

Under de senaste dagarna har delegater från hela världen anlänt till Stockholm för att delta i miljökonferensen Stockholm+50. Från rörelsen Fridays For Futures sida är man skeptiskt till nyttan med konferensen. 

– Att världens ledare träffas och pratar om klimatfrågan är såklart en bra sak, men flera fancy FN-konferenser där bara rika människor är inbjudna är inte det vi behöver. Det finns en väldig övertro till sådana här möten. Vi menar att verklig förändring måste komma från folket, säger Anton Foley, aktivist, Fridays For Future.

- Konferenser som Stockholm+50 borde lämna mer plats åt unga, som faktiskt kommer att vara de som drabbas mest av klimatkrisen, menar Anton Foley
- Konferenser som Stockholm+50 borde lämna mer plats åt unga, som faktiskt kommer att vara de som drabbas mest av klimatkrisen, menar Anton Foley. Foto: Corinne Platten

Anton Foley menar vidare att konferensen saknar perspektiv från de grupper som är allra mest utsatta för klimatförändringar.

– Vi tycker att det är självklart att de som drabbas mest också ska höras mest. Men tyvärr har vi sett att många Fridays For Future-aktivister från den globala södern har nekats visum eller inte fått tillträde till konferensen. Det är ett underkännande av hur den svenska regeringen hanterat det här arrangemanget. Det finns systematiska barriärer som hindrar unga Fridays For Future-aktivister att delta och då blir det återigen bara vita, rika människor som får ta plats.

Till dagens klimatstrejk valde Fridays for Future därför att bjuda in talare och artister som representerar så kallade “MAPA”-grupper; Most Affected People and Areas.

– Jag tycker det är bra, hela den här konferensen saknar verkligen perspektiv och input från den globala södern, säger Kalo Afeaki, koordinator vid klimatrörelsen Pacific Climate Warriors.

Kalo Afeaki och Mary Moeono-Kolio från klimatrörelsen Pacific Climate Warriors
Kalo Afeaki och Mary Moeono-Kolio från klimatrörelsen Pacific Climate Warriors. Foto: Corinne Platten

Tillsammans med kollegan och aktivisten Mary Moeono-Kolio har hon rest från Nya Zeeland för att delta i konferensen som del av The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, ett initiativ till ett globalt nedrustningsavtal för utvinning och produktion av fossila bränslen. Trots konferensens tillkortakommanden är Kalo Afeaki ändå försiktigt optimistisk.

– De globala ledarna måste agera och konferensen kanske ändå är ett steg i rätt riktning. Jag är hoppfull, det måste man vara.