Radar · Integritet

Lagförslag: Provskrivare får kroppsvisiteras

Det kan bli kroppsvisitering vid högskoleprovet.

Personer som ska skriva högskoleprovet får göra sig beredda på att bli kroppsvisiterade först.
Det är innebörden i ett antifusk-förslag som regeringen nu överlämnar till Lagrådet.

Bakgrunden till lagförslaget är flera fall av uppdagat fusk i samband med högskoleprovet. Efter det att den så kallade högskoleprovsligan 2018 avslöjats med att ha sålt fuskpaket – med avancerad teknisk utrustning – till provdeltagare lät regeringen utreda möjligheterna till kroppsvisitation. Och nu går alltså regeringen vidare med ett lagförslag.

Får inte återkomma

Den nya lagen innebär att in- och utpasseringskontroll under provdagen blir möjligt att genomföra. Den provskrivare som vägrar får inte komma in i provlokalen. Och vägrar provskrivaren att visiteras efter provet får den inte något provresultat – om det inte finns synnerliga skäl. Denne blir också portad från kommande prov de närmaste två åren – om det inte finns synnerliga skäl.

De nya bestämmelserna gör det också möjligt att ha ordningsvakter på plats.

Regeringen föreslår däremot inte att radiovågsdetektor ska kunna användas, bland annat därför att utrustningen måste användas nära provskrivarna. Det skulle störa och stressa alla under pågående prov.

Måste finnas respekt

Förslaget om kroppsvisitation fick kritik av Justitieombudsmannen (JO) i remissomgången. JO ansåg att provfusk inte motiverar ett sådant ingrepp i grundlagsskyddade fri- och rättigheter som kroppsvisitation skulle innebära.

Men regeringen skriver i lagrådsremissen att förtroendet för högskoleprovet – och hela högskolesektorn – inte får riskeras.

Fusket utmanar ”den i demokratisk ordning bestämda grundprincipen för tillgänglighet till högre utbildning”.

Att staten skulle acceptera att detta pågår utan att vidta åtgärder anser regeringen inte vara hållbart. ”Respekten och tilliten för systemet måste upprätthållas”, skriver regeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV