Glöd · Debatt

”Ny motorväg på Södertörn – en felsatsning vi inte har råd med”

Att hellre bygga motorväg än spårväg borde inte vara möjligt 2022, skriver Anna Sehlin, Linda Snecker och Andrea Andersson Tay.

Bygget av motorvägen Tvärförbindelse Södertörn kan försena den planerade spårvagnslinjen Spårväg syd och göra den svårare och dyrare att bygga. Ändå har Trafikverket nu fastställt i vägplanen att motorvägen ska byggas. Helt fel mitt under brinnande klimatkris, skriver tre debattörer från Vänsterpartiet.

DEBATT. Klimatet, folkhälsan, närmiljön, byggandet av Spårväg syd. Listan på argument mot den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn kan göras lång. Men än är det inte för sent att dra i handbromsen och skrota projektet.

Tidigare i år uppdagades det att det planerade bygget av motorvägen Tvärförbindelse Södertörn riskerar att försena, fördyra och i värsta fall omöjliggöra bygget av Spårväg syd, en planerad ny spårvagnslinje från Flemingsberg till Älvsjö via Kungens kurva som har stor potential att förbättra kollektivtrafiken i södra Stockholm. Trots det har flera politiska partier ställt sig bakom vägen. Nyligen kom nästa kalldusch: Trafikverket har fastställt vägplanen.

Att prioritera motorvägen framför spårvägen, som redan är klubbad och finansierad, är av uppenbara skäl helt fel väg att gå mitt under brinnande klimatkris. Vi vet att nya vägar leder till fler bilar, ökat bilberoende och mer utsläpp av växthusgaser. Det är en felsatsning vi inte har råd att göra. Dessutom riskerar både byggnation och den färdiga vägen i sig att leda till stora störningar i viktiga grönområden och naturreservat längs den 20 kilometer långa sträckan.

Tvärförbindelse Södertörn är tänkt att gå från Jordbro till Vårby och kommer att passera tätt intill flera miljonprogramsområden. Grönska och fågelkvitter utanför köksfönstret byts mot buller och avgaser, men det är inte de som bor längs vägen som kommer ha nytta av den. Vinnarna är villaägare som får ännu lättare att välja bilen framför kollektivtrafiken när de ska till jobbet. Hela projektet innebär inte bara ett krokben för klimatomställningen, utan även för utvecklingen mot en mer jämlik och rättvis region.

Ett av huvudargumenten för att bygga motorvägen är att man vill möjliggöra fler lastbilstransporter till och från Norviks hamn i Nynäshamn. Men samma effekt kan uppnås genom att pengarna istället läggs på att rusta upp Nynäsbanan. Dubbelspår på den sträckan skulle inte bara gynna godstrafiken, utan även öka pendeltågstrafikens tillgänglighet och pålitlighet i hela sydöstra länet. Att år 2022 välja asfalt före räls borde kort sagt inte vara ett alternativ.

Trafikverkets fastställande av vägplanen, trots omfattande protester från flera håll, var ingen positiv nyhet. Men än är hoppet för en grön utveckling i södra Stockholm inte ute. Fram till den 12 december kan vägplanen överklagas, och det torde finnas starka skäl att ompröva beslutet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV