Radar · Miljö

Sveriges Overshoot day – firas med klimatrankning

Grafik över lärosätenas resultat i klimatrankningen.

Den tredje april infaller Sveriges Overshoot day, dagen då jordens resurser skulle vara slut om alla levde som i Sverige. I samband med det passar föreningen Klimatstudenterna på att publicera sin klimatrankning av Sveriges universitet och högskolor.

– Syftet bakom rankingen är att visa nuvarande samt blivande studenter vilka svenska universitet och högskolor som har högst ambitionsnivå vad gäller klimatet, säger Daniel Vamos, ordförande i Klimatstudenternas nationella styrelse, i ett pressmeddelande.

Rankningen baseras på en rad olika faktorer, såsom utsläpp, utsläppsminskningar och ambitionsnivå vad gäller framtida klimatarbete.

Bäst resultat i år fick Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, som fick 95 poäng av totalt 100 möjliga. Som tvåa placerade sig Sveriges lantbruksuniversitet, med 89,5 poäng, följt av Karolinska institutet med 85 poäng. Sist placerade sig Chalmers tekniska högskola i Göteborg, med 51,5 poäng. Totalt har 23 lärosäten deltagit, och det är frivilligt att delta.

Redan i förra årets rankning fick samtliga lärosäten högsta eller mycket höga poäng i kategorierna om utsläpp och utsläppsminskningar från flyg. Så ser det ut även i år. Större skillnader syns däremot i kategorierna mål/handlingsplaner/mätning samt måluppfyllelse.

– Samtliga lärosäten kan ta fasta på resultat från tidigare mätningar och arbeta för att fortsätta hålla nere utsläppen från tjänsteresor. Trots att många lärosäten fått höga poäng i årets mätning vill vi fortsatt betona vikten av att arbeta framåt med klimatarbetet på universiteten och högskolorna i Sverige, säger Erica Aronsson, vice ordförande i Klimatstudenternas nationella styrelse, i pressmeddelandet.

För att veta mer om hur granskningen gjordes kan man läsa mer här.