Radar · Utrikes

EU uppmanar till bättre skyddsnät mot fattigdom

En hemlös person sover utanför en port i Stockholm.

Mer än en av fem av alla personer i EU riskerade att drabbas av fattigdom eller socialt utanförskap under förra året. Därför behöver medlemsländerna modernisera sina minimiinkomstsystem. Det uppmanade EU-kommissionen till under onsdagen.

EU-kommissionen publicerade under onsdagen en rad rekommendationer på hur EU:s medlemsländer ska kunna skapa mer effektiva minimiinkomstsystem, för att bättre bekämpa fattigdom och exkludering.

– I en tid då många människor kämpar för att klara sig kommer det att vara viktigt i höst för medlemsstaterna att modernisera sina sociala skyddsnät med en aktiv integrationsstrategi för att hjälpa dem som behöver det mest, säger Valdis Dombrovskis, EU:s ekonomikommissionär, i ett pressmeddelande.

Minimiinkomstsystem finns i alla medlemsstater idag, men är många gånger otillräckliga. Cirka 20 procent av de som är arbetslösa och riskerar fattigdom har inte rätt till något inkomststöd, samtidigt som mellan 30 och 50 procent av de som har rätt till sådana stöd inte utnyttjar dem, enligt siffror från Eurostat. Totalt riskerade drygt en av fem, det vill säga 95,4 miljoner människor, i EU att drabbas av fattigdom eller socialt utanförskap under förra året.

Särskilt fokus på unga

Därför kommer nu en rad förslag från EU-kommissionen på hur medlemsländerna kan göra sina skyddsnät mer effektiva. Det handlar om allt från att se till att nivån på ersättningarna är tillräckligt hög, att se till att det är enkelt att ansöka om dem och se till att systemen är flexibla för att kunna parera för eventuella ekonomiska kriser.

EU-kommissionen trycker också på vikten av att uppmuntra och stötta folk att återvända till eller ta sig in på arbetsmarknaden.

– Mot bakgrund av skyhöga levnadskostnader och osäkerhet måste vi se till att våra skyddsnät klarar uppgiften. Vi bör ägna särskild uppmärksamhet åt att få unga människor tillbaka i arbete också genom försörjningsstöd, så att de inte fastnar i en ond cirkel av utanförskap, säger Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för jobb och sociala rättigheter.

Förslaget på den så kallade rådsrekommendationen ska först diskuteras av medlemsländerna innan det kan antas, men även då handlar det om rekommendationer och inte tvingande åtgärder. Godkänns de så kommer varje land att rapportera in till EU-kommissionen vart tredje år om vad de vidtagit för åtgärder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV