Radar · Mänskliga rättigheter

200 miljöaktivister mördade under 2021

Ursprungsbefolkning i Filippinerna protesterar mot ett gruvbolags intrång på deras förfäders mark, Pasay city, sydöst om Manila 2017.

Människor som tar strid mot utarmning av mark och natur lever farligt, i synnerhet i Latinamerika och Asien. Enligt organisationen Global witness mördades 200 miljöaktivister runtom i världen under 2021, de flesta i Mexiko.

Den internationella icke-statliga organisationen Global witness har sammanställt en rapport över miljöaktivister som dödats och försvunnit under det senaste året och decenniet. Sedan 2012 har 1 733 mark- och miljöförsvarare dödats, och under 2021 registrerades 200 dödsfall, nästan fyra personer i veckan. Det är en marginell minskning jämfört med 2020 då 227 sådana dödsfall registrerades av organisationen.

Attackerna mot aktivister sker över hela världen och i nästan alla sektorer, men vissa delar av världen är klart överrepresenterade. Mexiko intar en föga smickrande topplacering, med totalt 54 mord under 2021, en uppgång från 30 året innan. Över 40 procent av de dödade tillhörde ursprungsbefolkningar, och över en tredjedel räknas till så kallade påtvingade försvinnanden. Termen används inom folkrätten för fall då en person frihetsberövas av, eller med stöd av, en stat eller politisk organisation som därefter förnekar eller hemlighåller personens uppehållsort eller öde. Ofta är sådana försvinnanden i praktiken mord.

Många mord i Amazonas

I Brasilien registrerades 26 mördade miljöaktivister 2021, sex personer fler än 2020, och i Indien dödades 14 aktivister, jämfört med fyra året innan. I Colombia har antalet gått ned, från 65 till 33, så även i Filippinerna, från 30 till 19 år 2021. Dessa två länder finns dock fortfarande bland de stater som har det högsta antalet mord i världen i denna kategori sedan 2012.

Över tre fjärdedelar av de registrerade attackerna ägde rum i Latinamerika. I Brasilien, Peru och Venezuela skedde 78 procent av dem i Amazonas. Tio mord har dokumenterats i Afrika, åtta av dem i Kongo. Samtliga dessa mord ägde rum i Virungas nationalpark.

En dryg fjärdedel av morden kan kopplas till utvinning av naturresurser – avverkning, gruvdrift och storskalig jordbruksverksamhet – och vattenkraftsdammar och annan infrastruktur. Enligt Global witness är den faktiska siffran dock troligen högre, eftersom orsakerna bakom attacker mot miljö- och markförsvarare sällan utreds ordentligt eller ens rapporteras. Gruvdrift är den sektor som kopplas till flest mord, 27 fall, framför allt i Mexiko.

Utmana företagens straffrihet

Under senaste tio åren har flest aktivister dödats i Brasilien, totalt 342 människor, följt av Colombia och Filippinerna.

Som bakomliggande orsaker för angrepp mot miljöförsvarare nämner rapporten ojämlikhet, korruption, väpnade konflikter och inskränkningar av demokratiska rättigheter, samt även en tradition av straffrihet gentemot mäktiga företag. Rapportförfattarna uppmanar världens ledare att växla upp i arbetet med dessa problem, och EU borde i egenskap av betydande handelspartner gå i bräschen för att ställa företag till svars.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV