Radar · Arbetskritik

TCO: Tjänstemän får inte rätt hjälp under sjukskrivning

Många långtidssjukskrivna tjänstemän får inte rätt hjälp för att återgå i arbete, visar en ny rapport.

Arbetsgivarna brister i att hjälpa sjukskrivna tjänstemän, i synnerhet kvinnor, att komma tillbaka till jobbet. Var tredje är kritisk till arbetsgivarens insats och endast varannan långtidssjukskriven vill tillbaka till samma arbetsgivare, visar en ny undersökning från TCO.

För många långtidssjukskrivna utgör fungerande rehabiliteringsinsatser en central del för att så småningom kunna återgå i arbete. Lagen säger också att arbetsgivaren ska ge arbetsanpassning, rehabilitering och stöd till den anställde. Ändå får många sjukskrivna tjänstemän, främst kvinnor, inte den hjälp de behöver, visar en ny rapport som bygger på en enkätundersökning som SCB genomfört på uppdrag av Tjänstemännens centralorganisation, TCO.

– Det är allvarligt att kvinnor som har blivit sjukskrivna för till exempel stress inte får rehabilitering. Det innebär ett onödigt lidande för individen och det är ett stort samhällsproblem – inte minst för välfärden som behöver rekrytera och inte har råd att förlora kompetenta medarbetare, säger Therese Svanström, ordförande för TCO, i ett pressmeddelande.

Vill inte tillbaka till samma arbetsgivare

Syftet med rehabiliteringsinsatser är att hjälpa den sjukskrivna att kunna komma tillbaka i arbete, men enligt rapporten är var tredje tjänsteman kritisk till de insatser som erbjuds. Att dessutom endast varannan långtidssjukskriven vill fortsätta arbeta på samma plats och med samma arbetsuppgifter, tyder på allvarliga brister från arbetsgivarens sida, enligt TCO. Bland de yrken där rekryteringsbehoven är stora, är missnöjet ännu större.

– Nu krävs snabba förbättringar. Stress och hög arbetsbelastning är vanligt i offentlig sektor och är väl kända riskfaktorer för sjukskrivning. Tempot har varit högt i exempelvis vården under pandemin, och nu jobbar många tjänstemän hårt för att hjälpa till med mottagandet av människor som flyr kriget i Ukraina. Behovet av rehabilitering kommer inte att minska, säger Therese Svanström.

Även Försäkringskassan brister

Men det är inte bara arbetsgivaren som misslyckas med att hjälpa sjukskrivna att återgå i arbete. Enligt rapporten finns det också stora brister hos Försäkringskassan, som är en del i rehabiliteringskedjan. Uppemot 20 procent av tjänstemännen uppger att de inte har fått sitt behov av rehabilitering klarlagt av myndigheten. Andelen som har fått behovet klarlagt inom en rimlig tid, utgör endast 30 procent.

För att bristerna ska åtgärdas föreslår TCO bland annat att arbetsgivarnas drivkrafter för att ta sitt ansvar ska bli ska bli starkare. Exempelvis genom att Försäkringskassan i högre grad meddelar Arbetsmiljöverket om brister hos en arbetsgivare eller ekonomiska drivkrafter riktade mot arbetsgivare som inte tar ansvar.

TCO anser också att Försäkringskassan bör ges en skyldighet att klarlägga den sjukskrivnas rehabiliteringsbehov senast dag 60 i sjukperioden, samt att sjukförsäkringen blir mer flexibel så att fler får möjlighet att fullfölja rehabiliteringen.

Här kan du ta del av hela rapporten: Vägen från sjukskrivning till arbete

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV