Radar · Djurrätt

Forskare: Skaldjur kan också lida

Kräftor kan uppleva smärta och lidande och bör därför inte kokas levande utan bedövning, menar forskare från London school of economics.

Det finns vetenskapliga belägg för att både bläckfiskar och kräftdjur kan uppleva smärta och lidande. Därför borde det vara förbjudet att koka levande kräftdjur utan bedövning, menar brittiska forskare.

På söndagen berättade Dagens nyheter om en rapport från november där forskare från London school of economics går igenom de vetenskapliga bevis som finns för att bläckfiskar och kräftdjur kan uppleva smärta och lidande. Forskarnas centrala rekommendation är att dessa varelser ska räknas som kännande djur och inkluderas i Storbritanniens djurskyddslagar. De rekommenderar även bland annat att Storbritannien ska förbjuda kokning av levande kräftdjur utan bedövning.

I en intervju med DN berättar primatologen och författaren Frans de Waal att de moraliska konsekvenserna av djurs kännande sällan diskuteras.

– Beteendevetarna pratar mycket om djurs kognition och djurs emotioner. Men de moraliska följderna är något man normalt brukar undvika eller slingrar sig förbi, eftersom det är en så komplex fråga. Jag kände att vi åtminstone behövde tala om att vi håller med om att även ryggradslösa djur är kännande varelser, säger han.

På frågan om vilka moraliska slutsatser man bör dra av detta säger Frans de Waal att han själv inte har något svar.

– Den moraliska konsekvensen behöver inte bli att vi ska sluta äta dem eller sluta fånga dem, men vi behöver ta hänsyn till det. Sedan är det upp till samhället att avgöra hur mycket hänsyn vi ska ta, säger han i intervjun.

Läs mer:
Restauranger kan förbjudas att koka levande hummer
Lagändring i Storbritannien – djur erkänns som kännande varelser 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV