Radar · Inrikes

Dödsolyckor bland barn har halverats på 30 år

Säkrare bilar och bälten tros vara en anledning till minskat antal dödsolyckor de senaste 30 åren.

Sedan 1990-talet har antalet dödsolyckor med barn halverats. Det visar en undersökning från Rättsmedicinalverket som har gått igenom närmare 1 800 fall genom åren, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

För trettio år sedan var antalet dödsolyckor med barn mellan 80 och 100 per år. De senaste åren handlar det om mellan 25 och 40 varje år.

De vanligaste olyckorna sker i samband med drunkningar, bränder och i trafiken. Och just trafiksäkerheten med säkrare bilar, bälten och krockkuddar tros vara en anledning till minskningen.

– Man kan tänka sig att det finns ett annat säkerhetstänk bland föräldrar i dag jämfört med att vi lekte ute oövervakat på ett helt annat sätt än vad barn gör i dag. Det kan man se på till exempel drunkningsolyckor, fallolyckor och den typen som har minskat av sådana anledningar, säger Brita Zilg, överläkare i rättsmedicin, till Ekot.