Zoom

Trots flest dödsfall – Afrika fortfarande utan vaccin mot apkoppor

Det är endast i Afrika man har konstaterat dödsfall i samband med apkoppor.

Afrika är den kontinent som kunnat räkna in flest dödsfall hos människor infekterade med apkoppor. Trots det finns det ännu inte en enda vaccindos mot apkoppor på hela kontinenten. Men WHO:s beslut för mindre än en vecka sedan att utlysa ”globalt nödläge” med anledning av sjukdomsspridningen kan öka tillgängligheten av det sällsynta vaccinet.

Världshälsoorganisationen WHO har nu klassificerat apkoppor som ”Public Health Emergency of International Concern”, PHEIC. WHO:s generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fattade beslutet för mindre än en vecka sedan, trots motstridiga uppfattningar hos experter.
Sjukdomen finns nu spridd i knappt 80 länder runt om i världen och i Europa har drygt 13 000 fall konstaterats. Klassningen som PHEIC innebär att WHO ser behov av gemensamma, samordnade internationella insatser och att alla länder får rekommendationer om hur smittan ska hanteras.

Under fredagen bekräftades ett dödsfall i apkoppor i Spanien, som är det land i Europa som hittills haft flest fall av smitta. Även i Brasilien har myndigheter bekräftat att en person avlidit i apkoppor. Det är de två första kända dödsfallen utanför Afrika.

I Sverige räknas apkoppor som en allmänfarlig sjukdom. Det har i nuläget totalt konstaterats 81 fall, men inga dödsfall har rapporterats. Folkhälsomyndigheten har redan så gott som alla WHO:s nya rekommendationer på plats och så har det varit en tid.

Vaccinkapplöpning

– Det finns en pågående smittspridning i Sverige men det rör sig om ett begränsat antal fall jämfört med andra delar av Europa. I Sverige finns i princip redan alla åtgärder på plats som WHO rekommenderar för den grupp länder med motsvarande situation som Sverige, men Folkhälsomyndigheten ser över om ytterligare åtgärder kan bli aktuella, säger Lisa Brouwers, tillförordnad generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

De åtgärder som nu är aktuella är bland annat testning, smittspårning och förhållningsregler. Det finns även ett begränsat antal doser vaccin som kan ges till personer som exponerats för sjukdomen.

Globalt pågår nu en kapplöpning för att säkerställa tillgång till vaccin. EU har säkrat inköp av 160 000 doser. USA har tecknat sig för 800 000 doser så här långt.

Världshälsoorganisationens generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus
Världshälsoorganisationens generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Arkivbild. Foto: Salvatore Di Nolfi/Keystone/AP/TT

Afrikas chef för CDC, ”Centres for Disease Control and Prevention”, Ahmed Ogwell, beskrev i veckan situationen på den Afrikanska kontinenten där 1,3 miljarder människor hamnar i bakvattnet när det gäller tillgång till vaccin mot apkoppor.

Det finns inte ens tillgång till vaccin mot smittkoppor, trots att det har visat sig effektivt även mot apkoppsviruset. Han menar att det hela ger en besk eftersmak liknande den som omgett vaccinet mot Covid 19, där fattigare länder fått vänta på vaccin medan de rika länderna vaccinerat sin egen befolkning först.

Vid en presskonferens sade Ogwell till nyhetsbyrån AP att afrikanska myndigheter nu samarbetar med internationella parter för att försöka säkra vaccin till kontinenten och att ”goda nyheter” är att vänta inom kort. I samband med covid 19-pandemin gick afrikanska ledare samman på ett liknande sätt.

Så ser apkoppsviruset ut
Så ser apkoppsviruset ut. Foto: Anders Humlebo/ TT 

– Lösningarna måste vara globala, sade han och höjde ett varnande finger riktat mot resten av världen:

– Om inte vi i Afrika är säkra, kommer inte resten av världen heller att vara säker.

Enligt WHO pågår nu arbete för att skapa ett vaccindelningsprogram mot apkoppor. Men det finns ingen garanti för att Afrika kommer att prioriteras och inga länder har ännu så länge gått med på att dela några vaccindoser med WHO.

Fakta, apkoppor

Apkoppor är en zoonos, det vill säga sjukdom kan överföras mellan djur och människor. Trots sitt namn, så är inte apor huvudsakliga värddjur för viruset, utan vissa typer av gnagare som finns i framför allt Västafrika och Centralafrika.

Apkoppor kan spridas genom sex och annan nära kroppskontakt, men också om man kommer i kontakt med till exempel sängkläder eller handdukar som använts av en smittad person. Man kan också smittas om en infekterad person hostar eller nyser i omedelbar närhet.

Om man befinner sig i västra eller centrala delarna av Afrika kan man även bli smittad om man blir biten av en infekterad mus, råtta eller annan gnagare.

Apkoppor ger liknande, men mildare symtom som smittkoppor (feber, utslag, svullna lymfknutor, huvudvärk, muskelvärk, illamående, magproblem), som utrotades på 1980-talet. Men både symtom och dödlighet i sjukdomen är betydligt lägre. De flesta som blir smittade tillfrisknar spontant efter 2-4 veckors symtom. Hos personer med underliggande sjukdomar eller allmänt försvagat immunsystem kan det dock förekomma dödsfall. Medan dödligheten hos smittkoppor var 30 procent, räknar man i nuläget med en dödlighet i apkoppor på mellan 3-6 procent.

Apkoppor är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.
Alla fall av apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Konstaterade fall 2022

Totalt antal konstaterade fall globalt: 21 148
Fall i länder där apkoppor ej funnits tidigare: 20 804
Flest konstaterade fall i enskilt land: USA (4 906).
Flest konstaterade fall på kontinent: Europa (13 043).
Flest konstaterade fall inom EU/Europa: Spanien (3 738), Tyskland (2 540), Storbritannien (2 432), Frankrike (1 837).
Dödsfall: Hittills har fem dödsfall i samband med apkoppor inträffat, samtliga i Afrika.

Källa: WHO, CDC