Radar · Morgonkollen

Trippelsmittor ger fortsatt högt tryck på vården

Spridningen av covid-19, RS och influensa är fortsatt hög och trycket på vården är stort.

Covid-19, influensa och RS-virus har gett ett ansträngt läge under julhelgen och mellandagarna på många av landets sjukhus.
– Nu gör vi allt för att bemanna upp för en tuff helg till, säger Kent Sandström på Norrlands universitetssjukhus.

På sjukhuset i Umeå har ungefär 120 patienter sökt vård varje dag under julhelgen, med en tydlig topp på eftermiddagar och kvällar. Många har varit infektionspatienter – drabbade av covid-19, säsongsinfluensa eller RS-virus.

– Det har varit en väldigt tuff julhelg. Många infekterade patienter och ett väldigt kritiskt vårdplatsläge på sjukhuset, säger Kent Sandström, biträdande avdelningschef på sjukhusets akutmottagningen.

TT: Hur länge har patienter fått vänta på akuten på en vårdplats?

– Jag vill inte gå in på antalet timmar. Men vi har en alldeles för lång väntan. Patientsäkerheten blir hotad om patienterna får ligga för länge. Vi får en svår situation där.

I Umeå syns ännu ingen avmattning av antalet infektionspatienter, enligt Kent Sandström.

– Det är tyvärr snarare åt andra hållet.

Färre vårdas med covid i Västra Götaland

Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier som presenterades i förra veckan så kan smittspridningen av covid-19 fortsätta några veckor till och nå sin topp i början eller i mitten av januari.

I Västra Götalandsregionen har antalet inlagda med covid-19 gått ner den senaste veckan. Den 21 december var 357 patienter inlagda med covid. Under annandagen minskade det till 310 personer. Även patienter inom intensivvården har gått ner, från 16 personer den 21 december till 7 den 26 december.

– Det är fortfarande så att vi har en hög smittspridning i samhället av flera olika luftvägsvirus och det syns påtagligt både vad gäller covid och RS, säger. Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland och fortsätter:

 Men det vi också ser är att influensan under förra veckan tagit riktig fart i vår region.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Fem av sex sjukhus i Stockholm i stabsläge

Under de senaste veckorna har en rad sjukhus och regioner gått upp i höjd beredskap. I Stockholmsregionen är fem av sex sjukhus nu uppe i så kallat stabsläge. Antalet inlagda med covid har precis som i Västra Götaland gått ner den senaste veckan, men läget är fortsatt ansträngt.

– När det gäller covid så har smittan planat ut litegrann, i alla fall de senaste dagarna. Men vi vet inte hur de kommande dagarna kommer att bli. Vi har även influensan och RS som fortsätter att öka, säger Patrik Söderberg, chefsläkare i Region Stockholm.

Belastningen inom vården är hög, såväl på vårdcentralerna som inne på sjukhusen, och smittspridningen kommer troligtvis vara stor även de kommande veckorna.

– Vi är mitt i en svår infektionssäsong och den är långt ifrån över, säger Patrik Söderberg.

Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundets Stockholmsavdelning, vittnar om en tuff julvecka, med ett stort inflöde av patienter kombinerad med sjukdom bland personalen. Anställda har fått jobba övertid och dubbla pass.

– Vi har haft mycket diskussioner och överläggningar med arbetsgivaren kring att man vill ta ut mera övertid av våra medlemmar. Alltså mer än de 200 timmarna per år som arbetstidslagen beskriver, säger Emma Jonsson.

Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef Skånes universitetssjukvård
Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef Skånes universitetssjukvård. Foto: EMIL LANGVAD

Sliten personal i Värmland

Region Värmland gick 15 december upp i så kallat förstärkningsläge, som infördes på grund av hög smittspridning i kombination med sjuka medarbetare.

Trycket har varit fortsatt högt på länets akutmottagningar, med i går onsdag som en av de tuffaste dagarna för vården, enligt regionen. Vårdplatsbristen är stor.

– Det är en sliten personal vi har här i Värmland, säger Helen Engström, vice ordförande för Vårdförbundet i Värmland.

På Skånes universitetssjukhus var under tisdagen drygt 110 patienter inlagda med covid-19. Det är ungefär samma antal som förra veckan.

”Således en avplaning i antalet inlagda men svårt att säga redan nu om det kommer att vända nedåt,” säger Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef Skånes universitetssjukvård i ett mejl till TT.

Situationen är ansträngd med patienter på akuten som väntar på vårdplats och många överbeläggningar, enligt Katarina Johnsson.

”Men läget har ändå varit något bättre under julhelgen än under veckan före jul.”

Nu förbereder vården sig inför fler tuffa veckor framöver, med nyårshelgen härnäst.

– Vi gör allt för att bemanna upp för en tuff helg till. Vi känner oro även fortsättningsvis, säger Kent Sandström på akuten på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Det brukar ofta eskalera. Det är tufft på julen, det är tufft på nyår och så blir det ännu tuffare på trettonhelgen. Så vi kan säga att vi har klarat av en tredjedel nu, säger Emma Jonsson, ordförande för Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

Fakta: Beredskapsläge

Det finns tre så kallade beredskapslägen inom hälso- och sjukvården. De kan förekomma lokalt på sjukhus och på regional nivå.

Stabsläge: Innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge: Innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.

Katastrofläge: Innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen