Glöd · Debatt

”Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska risken för ännu högre elpriser”

"Höga energipriser får inte bli en fråga som främst handlar om våra egna plånböcker eftersom Ukrainas kamp är ett försvar av såväl humanitära och demokratiska värden i Sverige och resten av den fria världen.

Det talas i massmedia om det höga kWh-priset på el och farhågor om än högre pris i vinter och dessutom att det till och med kan bli aktuellt med att tidvis koppla bort elförsörjningen om effektuttaget blir för högt. Risk finns tyvärr också att höga priser på el och andra energislag kan medföra ifrågasättanden av stödet av sanktioner mot Ryssland, skriver Annika Rullgård

DEBATT. De höga elpriserna orsakas av att elledningarna inte klarar att transportera tillräckligt mycket el när efterfrågan är hög. Vid hög elkonsumtion blir det effektbrist i södra Sverige. Elenergin finns men ledningsnätet är för klent.

Det hjälper således inte, att som både politiker och industrin gör, ropa på mer kärnkraft, vindkraft och bioenergi. För att hålla priset nere måste de stundtals höga effektuttagen kapas.

Det är en betydligt enklare och snabbare åtgärd att kapa toppar av effektbehov än att producera mer elenergi oavsett hur.

Alla kan vi hjälpas åt att får ner topparna och jag föreslår följande:

• Alla kommuner ska på sin hemsida visa en kurva över effektuttaget över dygnet under en löpande sjudagarsperiod i respektive kommun.
• När vi vet hur effektuttagskurvan ser ut, kan vi alla se till att tvätta, laga mat, ladda elbilen och dammsuga när effektuttaget i aktuell kommun är lågt.
• Alla hushåll bör låta bli att ladda elbilen, använda spisen och köra tvättmaskinen samtidigt. Torktumlaren är det bäst att inte använda alls. 
• De som har direktverkande el som uppvärmning av sitt hus, kan slå av ett par element innan tvättmaskinen eller spisen slås på.
• Om huset värms med direktverkande el, kan en effektvakt installeras som helt automatiskt slår av ett par element så snart spisen eller tvättmaskinen används. De som installerar en effektvakt skulle kunna få rabatt på den fasta kostnaden på elräkningen.
• Om vi dessutom såg till att minska energianvändningen i allt vi företar oss, skulle vi tillsammans kunna minska de problem som sanktionerna mot Ryssland orsakar, till exempel minska bilåkandet genom samåkning om det inte går att välja buss.

Tillsammans kan vi påverka effektbristen och därigenom hjälpas åt att minska risken för ännu högre elpriser än vad vi sett hittills. Med rätt minimala insatser från vår sida skulle vi ge Ukraina stöd och låta sanktionerna verka mot Ryssland.

Höga energipriser får inte bli en fråga som främst handlar om våra egna plånböcker eftersom Ukrainas kamp är ett försvar av såväl humanitära och demokratiska värden i Sverige och resten av den fria världen. Ukraina behöver konkret stöd från oss under lång tid och dit hör sanktioner mot Ryssland.

För att uppnå ett brett förankrat stöd för Ukraina behövs ett starkt politiskt ledarskap som kan och vill förmedla vikten av att alla accepterar både uppoffringar i vardagen och stöd till Ukraina på nationell nivå. De med låga inkomster kanske behöver en del bidrag medan skatten måste höjas för dem med höga inkomster.

Det är dags att politiker och industrin upphör att plädera för mer kärnkraft, vindkraft, bioenergi och billigare bensin utan i stället visa att de kan axla de utmaningar som Rysslands krig mot Ukraina orsakar och mana alla att hjälpas åt att kapa effektuttagstopparna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV