Radar · Politik

S vill höja lönekrav för invandrare

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S).

Socialdemokraterna vill införa ett lönekrav på minst 29 880 kronor för arbetskraftsinvandrare.

Det beskedet ger migrationsminister Anders Ygeman (S) vid en pressträff i Solna. Där presenterar han regeringens proposition om höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandring.

I dag krävs att anställningen ska göra det ”möjligt” att försörja sig, vilket bedöms motsvara cirka 13 000 kronor oavsett sysselsättningsgrad. I propositionen skärps det kravet till att det ska vara möjligt att uppnå en ”god” försörjning.

Men där står inte vad en ”god” försörjning ska anses vara i kronor.
Socialdemokraterna anser att det bör innebära ett lönegolv för arbetskraftsinvandrare motsvarande 90 procent av medianlönen, vilket i nuläget motsvarar 29 880 kronor.

Vill söka stöd

Ygeman uppger att han vill föra samtal med riksdagens partier för att samla ett brett stöd och lyssna in synpunkter från arbetsmarknadens parter om nivån på lönegolvet. Därefter är tanken att det nya lönekravet ska specificeras i en förordning.

Lönekravet gäller bara arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, Norden och Schweiz.

Moderaterna har föreslagit ett lönekrav på 27 540 kronor och Kristdemokraterna ett krav på 35 000 kronor.

Alla förslagen, även Socialdemokraternas, innebär att säsongsarbete undantas från lönekravet.

Reglerna för arbetskraftsinvandring skärptes så sent som den 1 juni. Bland annat måste ett anställningsavtal finnas för att arbetstillstånd ska beviljas. Även försörjningskrav för anhöriginvandring ställs.

Socialdemokraterna vill också införa en så kallad arbetsmarknadsprövning. Det innebär att det ska finnas brist på arbetskraft i ett viss yrke för att arbetstillstånd ska beviljas. S-regeringen har tillsatt en utredning, som ska ta fram förslag på ett sådant system.

"Slår undan benen"

Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet, ser det föreslagna lönekravet som ett hot mot många branscher.

– Det kommer endast att slå undan benen på många företagare i branscher som är i ett skriande behov av kompetens och arbetskraft, säger han och nämner restaurangnäringen och lantbruk.

Arbetskraftsinvandringen är nödvändig för svenska företag och svensk konkurrenskraft, säger Jonny Cato.

– Vi behöver motverka fusk och organiserad brottslighet, men det gör vi inte genom att slå sönder hela systemet. Lägger man lönegolvet på 29 000 kommer man slå undan benen på många branscher att använda sig av arbetskraftsinvandring, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV