Radar · Inrikes

Fyra av tio valde bort tåget på grund av förseningar

89,5 procent av tågen har kommit i tid i år, trots tågbranschens gemensamma mål om 95 procents punktlighet, enligt Sekos företagsfack på järnvägsentreprenören Infranord.

En ny undersökning från kampanjen Spårfel visar att det senaste året har fyra av tio svenskar valt bort tåget på grund av oro över förseningar och inställda tåg.

Sju av tio svenskar tror att bristande järnvägsunderhåll är orsaken bakom problemen med tågens förseningar och sju av tio tror att det vore bättre om järnvägsunderhållet återtas av Trafikverket när de privata kontrakten tar slut, enligt en undersökning från kampanjen Spårfel.
 
83 procent angav att de tycker att tåget är för dyrt.

Enligt Spårfel har antalet järnvägstekniker halverats de senaste 25 åren och under samma tid har tågåkandet ökat – och av de tillfrågande i undersökningen tror 93 procent att det finns ett samband mellan färre anställda järnvägstekniker och sämre underhåll av järnvägen.

– Sverige har världens mest divergerande järnvägsorganisation. Det finns inget land i världen som har så många aktörer inom hela järnvägssidan som Sverige har. Det finns en ytterst begränsad samordning och det saknar motstycke i varenda land på jordklotet, säger järnvägsarbetaren Johnny Nadérus, som också är talesperson för kampanjen Spårfel till Dagens Arena.

Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Sekos företagsfack på järnvägsentreprenören Infranord – där fackföreningen Seko driver frågan om att ”Trafikverket ska sköta underhållet i egen regi”.

Läs mer: 

Tågförseningar kan åtgärdas − ”Relativt enkelt”

Hela resultatet av Novusundersökningen (juli 2022):

• 53 procent av svenska folket åker tåg åtminstone några gånger per år. Yngre och boende i storstäder reser oftare med tåg än andra.
• Var femte svensk tycker att det är krångligt att resa med tåg. Knappt varannan tycker det är enkelt.
• Lika stor andel, 27 procent av svenska folket, är nöjda och missnöjda med tågens punktlighet.
• Flest, sju av tio, tror att bristande underhåll är det huvudsakliga skälet till tågförseningar.
•  Nästan fyra av tio har det senaste året valt bort tåget till förmån för annat färdmedel pga oro för att det ska bli problem med förseningar eller dylikt.
•  Sex av tio anser att de senast 15-20 årens avreglering och privatisering av järnvägsunderhållet lett till att järnvägen fungerar sämre.
• Tre av fyra tror att om järnvägsteknikerns skulle vara anställda direkt av Trafikverket så skulle Trafikverket får en förbättrad kunskap om järnvägsanläggningen.
• 83 procent anser inte att det är rimligt att kostnaden för utfört arbete blir 74 procent dyrare än vad underhållsentreprenören angav i upphandlingen.
• Sju av tio anser att det vore ett steg i rätt riktning om avregleringen av järnvägsunderhållet återtas till Trafikverket vartefter kontrakten löper ut.

Källa: Spårfel