Radar · Integritet

Krav för hemlig avlyssning kan sänkas

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Polisen bör få använda hemlig avlyssning mot personer misstänkta för seriebrottslighet, även om brotten är mindre allvarliga än vad som krävs i dag. Det föreslår regeringens utredare.

Kraven för när polisen får använda så kallade hemliga tvångsmedel för att utreda konkreta brott kan komma att sänkas. Det kan framförallt bli aktuellt vid seriebrottslighet, även om varje brott för sig inte är tillräckligt allvarliga enligt dagens regler.

Regeringens utredare föreslår nu att det samlade straffvärdet för brotten ska kunna räknas ihop när polisen vill ha tillstånd för att använda hemlig avlyssning.

Förslaget innebär att de hemliga tvångsmedlen ska få användas om det samlade straffvärdet för de misstänkta brotten uppgår till minst två år.

I dag bedömer man endast det förväntade straffet av ett brott när beslut fattas om användning av de hemliga tvångs­medlen.

– Det skapar givetvis problem, säger utredaren Barbro Thorblad.

I realtid

En konsekvens av dagens regler är att hemliga tvångsmedel inte kan användas vid systematisk brottslighet bestående av till exempel flera skattebrott, stölder eller bedrägerier. Det är brott som ofta utgör en inkomstkälla för nätverk som ägnar sig åt betydligt allvarligare brottslighet än så.

Förslaget innebär också att hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, det vill säga övervaka vem som kommunicerar med vem, alltid ska tillåtas när hemlig avlyssning tillåts. En nyhet är att övervakningen nu föreslås vara tillåten även i realtid.

Utredningen föreslår även fler brottstyper än i dag för vilka hemliga tvångsmedel alltid ska få användas, oavsett straffvärde. Det handlar bland annat om sexualbrott mot barn och övergrepp i rättssak.

Knytas till person

Frågan om straffvärdet ska kunna slås ihop vid beslut om hemliga tvångsmedel har utretts tidigare, men dåvarande regeringen ansåg att en sådan regeländring inte skulle göras med hänsyn till den personliga integriteten.

Utredaren föreslår också att hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning ska kunna riktas även mot person. I dag krävs att de övervakningsmetoderna knyts till en viss plats.

Att knyta övervakningen till en person har tidigare ansetts medföra för stor risk att även andra personers integritet kränks.

– Men tekniken är nu mycket bättre, med till exempel drönare kan man säkerställa att rätt person övervakas, säger Thorblad.