Glöd · Panelen

Panelen: Borde minkfarmar förbjudas?

Huruvida minkfarmar borde förbjudas har diskuterats allt mer efter Covid-19-utbrottet.

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Representerar du en organisation som vill vara med eller saknar du någon som du tycker borde tillfrågas? Skicka ett mejl till virve.ivarsson@tidningensyre.se med ditt förslag!

– Självklart! Minkarna spenderar hela sina liv i burar, enbart för att deras päls sedan blir till en jacka för människor. Samtidigt är minken en invasiv främmande art och är ett av de största hoten mot biologiska mångfald i vissa delar av landet, en konsekvens av att minkar rymmer eller släpps ut från farmarna. Ett förbud mot minkfarmar blir ett nödvändigt steg för den biologiska mångfalden, helt enkelt.
Evelina Sartori Valck, 29 år, handläggare för utbildning och kommunikation, Framtidsjorden

– Svaret är ja. Det finns inget grundläggande behov av minkskinn. Dessutom går nästan allt på export till östländer varav Ryssland har varit en stor importör. Är det synd om minkfarmarna? Historiskt är det många stora svenska näringar som har lagt ner. Varvsindustrin till exempel. Det sved då men idag är det få som tänker på det. Minknäringen är knappast i den storleken med lika många arbetstillfällen. Sverige överlever utan minkfarmar. Och då har jag inte ens dragit djurrättsargumentet.
Anna-Carin Hall, 61 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna

– Jag tycker frågan är svår och större än att bara gälla minkar. Jordens vilda däggdjur, allt från elefanter till näbbmöss står idag för FYRA procent av biomassan för alla däggdjur. Resterande 96 procent utgörs av oss människor (36 %) och vår tamboskap (60 %), enligt Living Planet Report 2018 från WWF. Ska vi ha djur i bur för människors bekvämlighet? Ja, kanske i vissa fall. Men för att skapa fina, lyxiga pälsar, då är mitt solklara svar nej.
Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

I montaget syns paneldeltagarna Evelina Sartori Valck, 29 år, handläggare för utbildning och kommunikation, Framtidsjorden, Anna-Carin Hall, 61 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna och Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning
I montaget syns paneldeltagarna Evelina Sartori Valck, 29 år, handläggare för utbildning och kommunikation, Framtidsjorden, Anna-Carin Hall, 61 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna och Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning. 

– Ja! Dessutom behöver vi problematisera djurhållning i allmänhet ur ett etiskt perspektiv. Att bedriva djurhållning på ett hållbart sätt såsom att hålla djur för matproduktion med betesdrift och med respekt för djurens naturliga beteenden samtidigt som köttkonsumtionen minskar är av största vikt. Djurparker enbart för människors underhållning bör också kraftigt ifrågasättas. Linderödsgrisar som får grovfoder, matavfall och ”går på skogen” är exempelvis ett alternativ till dagens grisuppfödning.
Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt
 
– Minkfarmar ska absolut förbjudas. De är grymma mot djuren, dåliga för miljön och är farliga ur ett smittskyddsperspektiv. Sverige ligger efter när fler och fler länder stänger denna grymma och onödiga industri.
Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet

– Ja! Päls är otyg. 
Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker

I montaget syns paneldeltagarna Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt, Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet och Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker
I montaget syns paneldeltagarna Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt, Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet och Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker.  

– Spontant: Ja. Det är mycket tveksamt att tillåta en verksamhet, där man föder upp och dödar djur huvudsakligen för lyxkonsumtion. Samtidigt skulle ett förbud få stora konsekvenser både för minkarna och de som arbetar med dem (jämför Danmark). Viktigast är att djurskyddslagarna följs och vid behov förstärks. En möjlighet är att ha ett förbud mot nyetablering och sen låta det hela fasas ut med tiden.
Charlotte Klötz, 69 år, styrelseledamot Folkliberalerna

– Vi vill stänga minkfarmarna, helt och permanent. Att minkfarmarna ens förekommer är en skam, och det bryter mot djurskyddslagen.  På minkfarmerna lever de hela livet i burar, mindre än en halv kvadratmeter, till största delen på gallergolv. De har ingen möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende. 18 länder i Europa har gått före och avvecklat pälsdjursfarmningen och ytterligare sju länder har föreslagna förbud på gång. Det börjar bli svårt att hävda att Sverige skulle ha ”världens bästa djurskyddslagar”. 
Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet

– Liberalerna anser att minkfarmer ska förbjudas. Djurhållning innebär ett stort ansvar. Djuren ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död. Transporter av djur ska minska. Minkfarmerna ska avvecklas.
Lars Granath, 64 år, utredare, Liberalerna 

I montaget syns paneldeltagarna Charlotte Klötz, 69 år, styrelseledamot Folkliberalerna,  Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet och Lars Granath, 64 år, utredare, Liberalerna
I montaget syns paneldeltagarna Charlotte Klötz, 69 år, styrelseledamot Folkliberalerna,  Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet och Lars Granath, 64 år, utredare, Liberalerna.