Radar · Miljö

Sveriges största utsläppare lovar minskningar

Sett till volym är företaget Preem den stora utsläppsbantaren i Hagainitiativets undersökning.

Om de svenska klimatmålen ska kunna nås behöver utsläppen från näringslivet minska. En ny rapport från Hagainitiativet visar positiva målsättningar för företagens klimatarbete. 

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I en rapport som nätverket nyligen tagit fram undersöks målsättningarna i klimatarbetet hos Sveriges 20 största utsläppare av växthusgaser. Tillsammans står dessa företag för 31 procent av Sveriges totala utsläpp.

Enligt rapporten lovar de största utsläpparna minska sina utsläpp i Sverige med minst 50 procent till 2045, då Sverige satt som mål att senast inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Sju företag har som mål att släppa ut netto noll eller nära noll redan 2035, däribland Stockholm Exergi, Göteborg Energi och Preem. 

– Det är glädjande att vi ligger i framkant med vår klimatstrategi men vi hoppas att fler företag gör samma resa som vi. Vi behöver både minska utsläpp och samtidigt skapa permanenta minusutsläpp, något som IPCC är tydliga med, och vår strategi, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi. 

Om företagen fullföljer sina målsättningar väntas de bidra med att minska Sveriges totala utsläpp med cirka 7,3 miljoner ton CO2 till 2045.