Radar · Inrikes

700 utan plats på förlossningen hittills under året

Över 700 födande har saknat plats på förlossningen i Region Stockholm hittills under 2022.

Antalet förlossningar i Stockholm går ner – men det gör inte antalet födande som skickas runt på grund av platsbrist. Över 700 kvinnor har saknat förlossningsplats så här långt under 2022.
– Det kan innebära risker för de födande, säger Anja Lundström från Barnmorskeförbundet.

Det är tyvärr fullt. Den frasen möter fortfarande födande i Stockholm.

Här har man landets största problem med så kallade hänvisningar, där födande tvingas föda på en annan klinik än den de valt.

Trots att antalet förlossningar nu går ner har inte antalet hänvisningar gjort det.

I år har även 706 födande inte gått att hänvisa. Det innebär att de har fått föda på en klinik som egentligen inte har resurser för att ta emot dem.

Orsakerna kan vara flera. Det kan handla om att de är fullt på klinikerna eller att kvinnan inte kan flyttas av medicinska skäl.

Hänvisningar av födande i Region Stockholm 2021–2022
Hänvisningar av födande i Region Stockholm 2021–2022. Grafik: Johan Hallnäs

Oro i förlossningsledet

Förra hösten skedde det senaste barnmorskeuppropet, som startade med massuppsägningar på Danderyds sjukhus. Den turbulenta situationen kan ha bidragit till fler hänvisningar, enligt förlossningssamordnare Nicole Silverstolpe.

– Det har varit ont om platser och en väldig oro i förlossningsledet i början av året. Man behövde flytta mammor för att få arbetsro på Danderyd. Dessutom behövde Karolinska i Solna hänvisa mer under sommaren, säger hon.

– Målet är ju att alla ska få föda där man önskar. Det vi kan se är trots allt att de allra, allra flesta får göra det. Nästan hundra procent får föda i Stockholm, fortsätter Nicole Silverstolpe.

Enligt fackförbunden Vårdförbundet och Svenska barnmorskeförbundet kan det finns risker med hänvisningar för den födande. Fackförbunden ser även om en stor stress och oro.

Det kan handla om att den födande uppmuntras att stanna hemma längre in i värkarbetet än önskvärt. En del familjer dyker då upp på förlossningen ändå.

– Plötsligt står de bara på tröskeln. De blir desperata och personalen står med en etisk stress, säger Anja Lundström, vice ordförande inom Svenska Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm.

Anja Lundström, vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, lokalförening Stockholm
Anja Lundström, vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, lokalförening Stockholm. Foto: JONAS EKSTRÖMER/Svenska Barnmorskeförbundet

Får vänta i korridoren

Barnmorskeförbundet vittnar om familjer som får vänta i korridoren eller i väntrum. En del får inte plats i ett förlossningsrum utan tvingas föda i ett utrymme utan samma vårdmöjligheter.

– Den barnmorska som ska ta hand om familjen kan redan ha en eller två födande i aktivt förlossningsarbete. Det finns risk att de inte får kvalitetssäkrad vård, och är långt ifrån en barnmorska per födande, säger Anja Lundström.

Talla Alkurdi (S), är nytillträtt hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm. Budgetarbetet pågår, men hon uppger att den nya majoriteten kommer att vidta åtgärder för att försöka få bukt med platsbristen.

– Vi måste se till att vi förbättrar arbetssituationen för barnmorskor och undersköterskor inom förlossningsvården. Att vi kan bemanna upp mer och bättre, säger Alkurdi.

Nicole Silverstolpe, förlossningssamordnare i Region Stockholm
Nicole Silverstolpe, förlossningssamordnare i Region Stockholm. Foto: Clas Fröhling/Fotogruppen Södersjukhuset

"För oss är det bråttom"

Två av delarna handlar om att fördjupa arbetet med det så kallade åttapunktsprogrammet som togs fram för att förbättra förlossningsvården och att se över ersättningarna till förlossningsklinikerna.

TT: Om jag frågar dig om ett år. Kommer antalet hänvisningar inom förlossningsvården i Region Stockholm att vara färre då?

– Det är definitivt det målet vi arbetar efter. För oss är det bråttom. Men jag kan inte här och nu ge dig ett datum. Jag önskar att jag kunde göra det, säger Talla Alkurdi.

Ny förlossningsklinik kan avlasta

Under våren 2023 öppnar en ny förlossningsklinik i regionen, BB S:t Göran vilket ger fler förlossningsplatser. Men personalen dit måste tas någonstans ifrån.

– Då kan vi få ännu mer platsbrist på de andra klinikerna, vilket inte minskar hänvisningarna. Det grundläggande problemet finns kvar, att barnmorskorna inte återvänder till förlossningsvården i Stockholm, säger Anja Lundström på Barnmorskeförbundet.

Fakta: Hänvisningar

Hänvisningar inom förlossningsvården handlar om att kvinnor får föda på en annan förlossningsklinik än den de har valt på grund av plats- eller personalbrist.

Hänvisningar kan ske till en annan förlossningsklinik i samma län, eller till ett annat län.

År 2020 redovisade Region Stockholm för första gången statistik över sökorden ”går ej att hänvisa” i journalsystemet. Det handlar om kvinnor som vårdgivaren tagit emot trots att man inte haft tillräcklig kapacitet.

Från 1 september 2022 kommer förvaltningen inom Region Stockholm inte längre att följa siffran ”går ej att hänvisa”. En av anledningarna till det är att det inte går att skilja på patienter åt som tagits emot av medicinska skäl eller av organisatoriska skäl.

Källa: Region Stockholm, TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV