Radar · Miljö

Historisk satsning på skog på Irland 

Irland vill satsa sig upp från EU:s jumboplats i skogsareal.

Irländska regeringen lägger 14 miljarder kronor på att få markägare att plantera skog. Aldrig tidigare har en så stor satsning genomförts. Skogsplanteringen är en del av landets klimatplan.

Inget land i EU har så lite skog som Irland. Ända sedan medeltiden har skog avverkats för att göra plats åt jordbruk, och träet har använts för järnframställning, tillverkning av trätunnor, skeppsbyggnad, husbyggnation och garvning. Allt detta ledde till att Irlands skogsareal i början av 1800-talet knappt nådde upp till en procent.

Men de senaste åren har den gröna ön satsat på att få träden att breda ut sig igen. 2018 gick Europeiska investeringsbanken in med 112 miljoner euro i ett projekt som skulle gynna utvecklingen av irländskt skogsbruk, med målet att andelen yta som täcks av träd ska öka från dagens elva procent till 18 procent innan 2046, vilket Land lantbruk rapporterade om. Det handlade framför allt om plantering av monokulturer av det främmande trädslaget sitkagran, vilket rönte en del kritik.

När landet i början av november presenterade ett nytt skogsprogram på 14 miljarder kronor för 2023-2030 finns mångfald i alla fall med på papperet.

”Det nya programmet är uppbyggt kring principen om rätt träd på rätt ställen av rätt anledningar med rätt skötsel. Det syftar till att leverera mer mångsidig skog som kommer att uppfylla flera samhälleliga mål, ekonomiska, sociala och miljömässiga”, står det i ett pressmeddelande från den irländska regeringen.

Rejäl höjning av ekonomiskt stöd

I landets klimatplan från 2019 står att 8000 hektar skog ska planteras varje år, men för närvarande når man bara upp till 2000 hektar, enligt tidningen RTE. I och med det nya programmet höjs stödbeloppen till markägare som planterar skog med 46 till 66 procent, samtidigt som stödtiden förlängs från 15 till 20 år, skriver ATL.

Det är den största skogsinvesteringen någonsin och den inväntar nu godkännande för EU-stöd.

”Detta åtagande om ett så omfattande finansiellt paket från regeringens sida speglar det allvar med vilket vi ser på utmaningarna i klimatförändringen och den biologiska mångfalden, och som påverkar hela samhället. Skogsbruk är kärnan i att leva upp till våra hållbarhetsmål och starkt stöd behövs för att uppmuntra engagemang från alla våra intressenter för att nå dit”, säger Irlands premiärminister Micheál Martin i pressmeddelandet.

Det föreslagna nya skogsbruksprogrammet är för närvarande ute på offentligt samråd som avslutas i morgon.