Glöd · Debatt

”När ska regeringen lyssna på folket – och sluta hålla flyget under vingarna?” 

"Med en snabb googling hittar vi i dag en resa Malmö – Stockholm för 83 kronor, Göteborg – Stockholm kostar 87 kronor.

Klimatförändringarna har på senaste tid blivit mycket mer påtagliga och uppenbara. Forskningsrapporterna är tydligare än någonsin och de årligt återkommande klimatkatastroferna ger en klar indikation på vart vi är på väg.

DEBATT. Det har uppstått en stark opinion för att minska flygandet. Flygskam har blivit ett internationellt nyord som spridit sig från Sverige ut i världen. Fler och fler skriver upp sig på löftet att inte flyga under 2022 och grupper för hållbart resande som Tågsemester växer kraftigt.

Det är därför tragiskt att flygindustrin och regeringen gör allt de kan för att motverka konsumentmakten. Flyget betalar ingen bränsleskatt, inga energi- eller koldioxidskatter, utrikesresor är momsbefriade och regeringen har gått in med stöd och subventioner i mångmiljardklassen.

Sedan 2009 är Swedavia ett helägt statligt bolag och stöden leder nu även till ett ännu större statligt ägande av SAS. Trots detta massiva stöd har de sista privata flygplatserna länge gått med förlust vilket många kommuner löser genom kommunalisering och drift med direkta skattemedel.
Stöden duggar tätt just nu.

Tidigare i år gick infrastrukturminister Tomas Eneroth ut med att han vill ta fram ett förslag om forskningsstöd till flygbranschen, trots att man kan tycka att en hel bransch borde kunna sköta sin egen forskning och utveckling. Och det har även beslutats om ytterligare statligt stöd till de lokala flygplatserna.

Flygbranschen var överetablerad redan innan Covid-19-utbrottet. Nu när pandemin verkar lättna står flygbolagen i startgroparna och slåss om marknadsandelar genom att flyga tomma flyg och bedriva massiv reklam för billiga flygresor trots att en majoritet av svenska befolkningen enligt en Sifo-undersökning vill ha begränsningar i reklam för fossilt.

Med en snabb googling hittar vi i dag en resa Malmö – Stockholm för 83 kronor, Göteborg – Stockholm kostar 87 kronor. Hur ska tåget någonsin kunna konkurrera med flyget när flygbiljetter prisdumpas med skattemedel?

Och hur skall de som avstår flyg för att minska klimatförändringarna kunna påverka utanför sina egna koldioxidavtryck när flygindustrin gör allt de kan för att bibehålla och expandera en klimatmässigt och ekonomiskt ohållbar verksamhet?

Flygindustrin har gått in i en skattefinansierad återvändsgränd och blundar för verkligheten. Vad gör flygindustrin när regeringen och kommunerna drar i nödbromsen?

Vår uppmaning är att det är hög tid för kommun och regering att bredda sin syn på sin verksamhet. Att få människor att mötas måste inte med nödvändighet vara kopplat till flyg. Gör i stället en grön omställning utan orealistiska planer på elflyg eller överutnyttjande av skogen till biobränsle.

För för att klara omställningen behöver alla samhällets aktörer samarbeta – såväl näringslivet som civilsamhället och de politiska institutionerna. Privatpersoner kan påverka som konsumenter och som medborgare och vi ser att många har insett allvaret i den rådande situationen och att vi inte kan fortsätta leva som tidigare.

Men denna opinion kommer aldrig räcka när det rådande systemet motarbetar den i så hög grad som görs nu. Vår uppmaning till regeringen är att lyssna på opinionen och ta de tuffa beslut som krävs – det vill säga sluta hålla flyget under vingarna och i stället satsa offentliga pengar på gröna transporter.

Det ingår i politikers uppdrag att ge oss och våra barn en trygg framtid, inte att begrava oss ännu djupare i det rådande fossila samhällsmaskineriet. Det är inte rimligt att samhällsviktiga transporter och beredskapsflygplatser används som argument till ett överdrivet flygande.

Svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flyget påverkar klimatet lika mycket som hela privatbilismen i Sverige. Vårt krav till regeringen är att sluta med alla  subventioner till fossilindustrin NU!