Radar · Inrikes

Förvaltningsrätten: Fel av polisen att omhänderta Paludan

Den högerextrema politikern Rasmus Paludan vid en allmän sammankomst i Landskrona i maj.

Det var fel av polisen att frihetsberöva högerextremisten Rasmus Paludan i samband med upploppen i Skäggetorp i Linköping under skärtorsdagen med motivering att hans planerade sammankomst bidrog till oroligheterna. Det slår förvaltningsrätten i Linköping fast.

Upploppen i Skäggetorp bröt ut innan Paludan, partiledare för det högerextrema partiet Stram kurs, hade anlänt och han blev sittande i en bil med poliser utanför området. En stund senare beslutade kommenderingschefen att han skulle frihetsberövas genom ett så kallat omhändertagande, vilket kan göras om en person stör den allmänna ordningen eller utgör en fara för den.

Motiveringen var att Paludan var en del i en allmän sammankomst som delvis var orsak ”till det våldsamma upploppet som i sig inneburit en allvarlig fara för den allmänna ordningen”.

Paludan överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu slår fast att polisen gjorde fel. Resonemanget att Paludan med sitt agerande på platsen bidrog till att skapa upplopp underkänns, då han inte ens befann sig i Skäggetorp, noterar rätten, som vidare skriver att polisen inte får omhänderta någon i syfte att kontrollera hur andra personer beter sig.

”Även om ett våldsamt upplopp kan kopplas till en allmän sammankomst, förutsätter ett tillfälligt omhändertagande att det är den enskildes uppträdande eller agerande som medför störning eller omedelbar fara för den allmänna ordningen”, skriver domstolen.

Polisen har inte yttrat sig i domen, som meddelades i onsdags.