Radar · Miljö

Flygplats sätter ett tak för trafiken: ”Historiskt genombrott”

Schiphol – Europas tredje största flygplats måste nu sätta ett tak för antalet resor.

Europas tredje mest trafikerade flygplats – Schiphol – måste sätta ett tak för antalet flygresor som landar och lyfter med hänsyn till koldioxidutsläpp, luftföroreningar och buller. Det enligt ett regeringsbeslut från den Nederländska regeringen, rapporterar Climate Home News.

Den nederländska kampanjorganisationen Progress kallar beslutet som ska börja gälla 2023 och innebär en trafikbegränsning som ligger 12 procent under Schiphol peak 2019, för ett historiskt genombrott.

– På grund av extremt svåra tekniska utmaningar att få bort koldioxiden från flygresor och den långsamma utvecklingen hitintills, krävs det att antalet flygresor – åtminstone tillfälligt – minskar på global nivå för att vi ska kunna nå målen i Parisavtalet, säger Leo Murray från organisationen till Climate Home News.

Syftet med beslutet är att nå en balans mellan en välfungerande internationell flygplats, affärsklimatet och det bästa för en hälsosammare miljö, enligt ett uttalande från transportministern Mark Harbers.

Men även om beslutet om att sätta ett tak för flygtrafiken på Schiphol välkomnats av miljöorganisationer, har det inte fått något varmt mottagande av flygbolaget KLM, som enligt Climate Home News kallar det för ”mycket skadligt”.

Det är inte första gången som Nederländerna tar till okonventionella beslut för att minska utsläppen från transportsektorn. Tidigare har man bland annat tagit beslut om att sänka hastigheten för vägtrafiken.