Radar · Inrikes

Elva miljarder ska stärka vården

Socialminister Lena Hallengren (S) och Marie Morell, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sjukvårdsdelegation.

Hälso- och sjukvården i Sverige ska stärkas med hjälp av elva miljarder kronor i år.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar fyra överenskommelser som ska stärka den svenska vården. Det rör sig totalt om elva miljarder kronor för 2022.

– Vårdens personal gör otroliga insatser och under pandemin har det blivit tydligt att de behöver bättre förutsättningar. Svensk vård behöver en större kostym, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

Fyra områden

”En god och nära vård” är en punkt. Det handlar bland annat om att utveckla primärvården och bättre vård för personer med kroniska sjukdomar. Tre miljarder riktas till detta.

Man satsar också ett antal miljoner på att bland annat skapa fler praktikplatser för blivande sjuksköterskor och främja specialistutbildning för sjuksköterskor.

2,1 miljarder går till att förbättra arbetsmiljön inom vården och minska behovet av inhyrd personal.

– Vi måste fortsätta att utbilda fler. Arbetsvillkoren och arbetsmiljön måste också förbättras, säger Lena Hallengren.

Tre miljarder satsas på ökad tillgänglighet i vården, bland annat för att korta väntetider jämfört med förra året. En särskild pott viks åt dem som har väntat särskilt länge.

Under pandemin har sjuksköterskor lämnat sina jobb på grund av hög arbetsbelastning och redan knapphändigt bemannad verksamhet har förlorat ytterligare personal.

Långa vårdköer

Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, konstaterar att pandemin har inneburit en tuff period inom sjukvården.

– Tyvärr har den inte varit utan konsekvenser, planerad vård har behövt skjutas upp, säger hon.

På grund av vårdbehovet under pandemin har redan långa vårdköer växt de senaste två åren när till exempel planerade operationer ställts in.

I december väntade 162 000 personer på operation. 65 000 av dem har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar, enligt SKR.