Radar · Utrikes

Belarus öppnar för att tillåta kärnvapen

Belarus president Aleksandr Lukasjenko.

Belarus säger att dess folk har röstat för att tillåta kärnvapen i landet och att ryska styrkor ska få etablera sig där mer permanent.

En folkomröstning om konstitutionella reformer i Belarus genomfördes på söndagen. Resultatet innebär även att det möjliggörs för diktatorn Aleksandr Lukasjenko att förlänga sin tid på presidentposten.

Valkommissionens chef Igor Karpenko säger nu att över 65 procent röstade för grundlagsändringarna, rapporterar ryska nyhetsbyråer. Enligt Karpenko låg valdeltagandet på över 78 procent.

Aleksandr Lukasjenko utropade sig till segrare vid valet 2020 och hävdade då att han fått 80 procent av rösterna. Valet var enligt bedömare inte demokratiskt och präglades av valfusk.

Lukasjenko, som har suttit vid makten sedan 1994, lovade folkomröstningen i kölvattnet av omfattande protester mot hans omtvistade omval 2020.

Genom att ändra konstitutionen följer Lukasjenko i Rysslands president Vladimir Putins spår. 2020 genomfördes en omröstning om konstitutionella förändringar i Ryssland som gjorde det möjligt för honom att sitta kvar vid makten till 2036.

Efter den här reformen återinförs en gräns för hur många mandatperioden en president får tjänstgöra i Belarus – en gräns som Lukasjenko tidigare skrotat. Nu gäller maximalt två femårsperioder, men de skulle bara gälla nästa valda president. Lukasjenko skulle alltså kunna ställa upp för omval 2025 sitta kvar vid makten i ytterligare tio år.

Reformpaketet innebär också att expresidenter garanteras rättslig immunitet och en utvald ”all-belarusisk folkförsamling” som ska verka parallellt med parlamentet inrättas.