Radar · Integritet

Rullstolsdansen blir del av Svenska danssportförbundet

Förhoppningen är att rullstolsdansen kommer att få en starkare gemenskap med övriga danssporten.

Från att ha tillhört Svenska parasportförbundet kommer idrotten rullstolsdans från och med nyår att flyttas över till Svenska danssportförbundet. Det hela är en del av en pågående inkluderingsprocess.
–Vi vill ju att dans ska vara för alla, säger Anja Näslund på Svenska Danssportförbundet.

Just nu pågår en process där Parasportförbundets idrotter hittar nya hem i andra specialidrottsförbund. Tanken är att parasporten ska vara en naturlig del av idrotten, inte en särlösning.

Som en del i denna process kommer rullstolsdansen att gå över till Svenska danssportförbundet vid årsskiftet. Det innebär att det blir de som ansvarar för att driva utvecklingen av rullstolsdans framåt.

– Jag är övertygad om att föreningar, ledare och aktiva nu får ännu bättre förutsättningar och en starkare gemenskap med övriga danssporten. Det är oerhört glädjande att Svenska Danssportförbundet satsar på rullstolsdans och övrig paradans och på så sätt gör idrotten tillgänglig för fler, säger Bo Sköld, generalsekreterare för Svenska Parasportförbundet, i ett pressmeddelande.

Gemensamma tävlingar och läger

Anja Näslund, projektledare i paradans på Svenska Danssportförbundet berättar att det finns många planer för det kommande året och framtiden.

–Nästa år planerar vi att förbättra förutsättningarna för tävlingar och att rullstolsdansen då ska kunna vara med på samma tävlingar som andra dansare. Annars har de alltid varit separata. Men nu skapar vi tillsammans inkluderingen på riktigt, säger hon.

Ett annat viktigt mål är att utbilda fler ledare och tränare.

– Vi jobbar nu aktivt med ledarkonvent och att skapa digitala utbildningar i paradans. Vi vill att de ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Ledare är en grundförutsättning för att fler ska kunna dansa.

Det finns även planer för lägeraktiviteter.

– Läger har anordnats tidigare och det kommer vi fortsätta med. Förhoppningsvis kommer vi kunna arrangera mixade läger, till exempel buggläger för alla som gillar bugg, oavsett om man är sittande eller stående, säger Anja Näslund.

Vill få fler att dansa hemma

Utbildningarna kommer inte bara rikta sig till danstränare som vill lära sig att lära ut dans till personer med funktionsnedsättningar. De vänder sig också till privatpersoner som vill träna hemma.

– Det är inte säkert att man kan eller vill gå till en förening och dansa och man kanske inte ens har någon nära sig. Sen kanske många tänker att träning hemma är jättevanligt och tillgängligt, men så är det inte alltid för personer med funktionsnedsättning.

Det hoppas förbundet kunna ändra på nu. Ett smakprov på en träningsfilm framtagen tillsammans med Parasportförbundet finns redan uppe på Parasportförbundets hemsida. Just den lades upp i början av december och riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men fler är på gång.

– Vi vill ju att dans ska vara för alla! Men så har det inte riktigt varit. Men nu kommer vi leva lite mer som vi säger.

Hon påpekar att dans är en fantastisk sport på många sätt.

– Dans är otroligt lättillgängligt egentligen. De flesta blir glada av att röra på sig till musik, och hemma är det ännu enklare att dansa hur man vill och inte bry sig om hur det ser ut!