Radar · Djurrätt

Man dömd för grovt djurplågeri – för första gången i Sverige

Brottet grovt djurplågeri infördes i brottsbalken efter beslut i riksdagen i början av 2022.

För första gången sedan den nya lagen infördes har en person blivit dömd för grovt djurplågeri, rapporterar Tidningen djurskyddet. Det är en man som har misskött tre hundar så gravt att en dog och en annan behövde avlivas.

Den 1 juli i år trädde de nya lagändringarna i kraft. Grov djurplågeri infördes i brottsbalken. Det innebär att ett fängelsestraff på upp till fyra år kan utdömas. Om det blir den lägre påföljden på sex månaders fängelse blir domen ofta villkorlig. För att djurplågeri ska bedömas som grovt behöver minst ett av tre kriterier uppfyllas. Brottet ska ha inneburit allvarligt lidande för djuret, vara av särskild hänsynslös art eller ha begåtts i större omfattning, mot flera djur.

Utdraget lidande

Mannen som dömdes av Sundsvalls tingsrätt för grovt djurplågeri hade förvarat hundarna i en skräpig miljö och varken gett dem tillräckligt med tillsyn, vård, foder eller vatten. Hundarna blev kraftigt avmagrade och uttorkade. En självdog och en annan behövde avlivas.

Att ett djur dör eller måste avlivas räcker inte som grund för att lidandet ska bedömas som allvarligt, men i det här fallet gjorde tingsrätten ändå bedömningen att lidandet hade varit utdraget. Det rapporterar Tidningen djurskyddet, som citerar Sundsvalls tingsrätt:

”Att låta ett djur självdö utan att ge det adekvat vård måste anses ha förorsakat djuret lidande. Hundarna har under en under en längre tid blivit underutfodrade, vilket har inneburit ett utdraget lidande som bedöms som allvarligt. Gärningen ska därför rubriceras som grovt djurplågeri.”

Kännbart straff

Brottet skedde under september och oktober och domen föll i mitten av december. Gärningsmannen bedömdes ha begått brottet med uppsåt eller grov oaktsamhet. Han dömdes också för grovt hemfridsbrott och grovt olaga hot. Påföljden för alla tre gärningar blev fängelse i ett år och två månader. Djurskyddet Sveriges veterinärexpert Johan Beck-Friis kommenterar domen:

– Staten har äntligen accepterat att grova brott mot djur också ska medföra kännbara straff för förövarna. Även om det tagit lång tid att komma hit visar den aktuella domen att juridiken börjar se djuren som individer med samma förmåga att känna lidande och smärta som vi människor, säger han till Tidningen djurskyddet.

Läs mer: 

Nytt grovt djurplågeribrott – men ger det fängelse?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV