Radar · Politik

Fler från Stockholm än från hela norra Sverige

Efter årets val till riksdagen fick Stockholms län fler mandat än de fem Norrlandslänen tillsamman.

Politiken påverkas när storstäderna har en så kraftig dominans i riksdagen anser Isak From (S) från Västerbotten.

I dag hålls riksdagens högtidliga öppnande och därmed inleder ledamöterna sitt arbetsår. Under de senaste mandatperioderna har representationen blivit allt glesare på de nordligaste länens bänkar, medan den har ökat på storstädernas.
Allt eftersom fler väljer att bo i storstäderna.

Sedan valet till riksdagen 1988 har Stockholms kommun och Stockholms län tillsammans fått tolv nya fasta mandat, medan Norrlandslänen under samma period har tappat lika många.

I senaste valet fick Stockholms län ensamt 43 mandat, medan Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg tillsammans fick 41 mandat vilket Sveriges Radio Ekot var först med att uppmärksamma.

Påverkar politikens innehåll

Att storstadsregionerna har en så kraftig dominans i riksdagen påverkar politikens innehåll anser riksdagsledamoten Isak From (S) från Norsjö i Västerbotten.

– Vi såg problematiken med att få i gång diskussionen om den gröna industrins omställning. Den är här och nu i norra Sverige. Jag har haft ett enormt jobb att få igång bygget av Norrbotinabanan. Under många år så var det helt stopp i förutsättningar för den typen av  satsningar i vår del av landet, säger Isak From till SR Ekot.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV