Radar · Miljö

Gasläckan kan vara stor – påverkar klimatet

Människor vid stranden i Lubmin i Tyskland där gasledningen Nord Stream når land.

Utsläppen av naturgas i Östersjön är inte omedelbart farligt för människor eller för djurlivet. Men gaserna har en negativ klimatpåverkan, enligt experter.

Naturgas läcker just nu ut från tre ställen på gasledningarna Nord Stream och Nord Stream 2 på botten av Östersjön.

Men den som bor vid kusten i närheten av utsläppen behöver inte oroa sig. Människor och djurliv påverkas inte direkt av utsläppen, enligt Fredrik Lindgren, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

– Det blir ingen miljöpåverkan i den marina miljön av det här utsläppet. Det blir bubblor som kommer upp till vattenytan. Det blandas med luft och stiger upp i atmosfären. Den påverkan utsläppen har är en klimatpåverkan, säger han.

TT: Kan utsläppet vara farligt för människor som bor vid kusten?

– Nej, det skulle jag säga att det inte är.

Bidrar till växthuseffekten

I nuläget är det oklart exakt hur mycket naturgas som faktiskt har släpps ut. Man vet inte hur mycket gas som fanns i ledningarna, hur högt trycket är eller hur länge läckaget har pågått.

Men det handlar om stora ledningar och man kan befara ett omfattande läckage.

Lena Höglund-Isaksson, metanexpert och senior forskare vid Internationella institutet för tillämpad systemanalys i Österrike, gör en jämförelse.

Totalt kan Nord Stream och Nord Stream 2 transportera ungefär 110 miljarder kubikmeter metan per år tillsammans, förklarar hon.

Om de nuvarande utsläppen skulle motsvara 0,25 procent av den totala årliga kapaciteten så skulle utsläppen vara ungefär lika stora som de svenska metanutsläppen under ett år.

– Då motsvarar det ungefär Sveriges totala utsläpp av metan från alla källor: jordbruk, energisektorn och sopor. Men om det rör sig om så stora utsläpp eller inte är fortfarande oklart, säger hon.

"Är onödigt"

TT: Vad tänker du om att det kan handla om stora utsläpp av metan?

– Man måste absolut göra något åt det. Och försöka göra det så snabbt som möjligt så att det inte står och läcker. Potentiellt så är det definitivt utsläpp som skulle kunna vara av betydande storlek.

Metangas är efter koldioxid den gas med störst påverkan på växthuseffekten. Den har en livslängd i atmosfären på omkring åtta till tio år.

Erik Adriansson, handläggare på klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, säger att utsläppen kommer att ge en klimatpåverkan.

– Det handlar om bränsle med fossilt ursprung. Det är onödigt när det släpps ut i atmosfären utan att göra någon nytta, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV