Radar · Inrikes

Regeringen: 55 miljarder i högkostnadsskydd – allt inte klart

Energi- och näringsminister Ebba Busch, statsminister Ulf Kristersson samt Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe höll presskonferens om hur man tänker kompensera svenskarna för höga elkostnader.

55 miljarder, det kommer Svenska kraftnät att betala ut till svenska folket och företag som kompensation för höga elkostnader. Det handlar om en engångsutbetalning, men när exakt den kommer och hur är ännu inte klart, meddelade regeringen idag.

Under torsdagen presenterade regeringen tillsammans med Svenska kraftnät en modell över hur de ska kompensera svenska folket och företag för de höga elkostnader som de haft.

Modellen har utformats av Svenska kraftnät, som fått i uppdrag av förra regeringen att utreda frågan om hur en kompensation kan utformas. Slutdatum för uppdraget är den 15 november, men det hela presenterades alltså under torsdagen, trots att alla detaljer ännu inte är klara. Den nuvarande regeringen har haft som vallöfte att ge besked i frågan innan den första november och både Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) var noga med att poängtera att de nu levererat ett besked: en modell över hur det hela kommer att fungera.

Enligt modellen som Svenska kraftnät presenterade kommer alla som haft en förhöjd avgift de senaste tolv månaderna jämfört med ett historiskt genomsnitt att kunna ansöka om en kompensation. Den kommer totalt att nå cirka fem miljoner elkunder. Det är inte fastställt när och hur utbetalningen kommer att ske. Energi- och näringsminister Ebba Busch meddelade att man kommer att återkomma med detta under november månad.

Klart är däremot att det handlar om ett engångsbelopp och att utbetalningarna kommer att baseras på kostnader för perioden oktober 2021 till september 2022. Det kommer vara regeringen som vidare utformar exakt hur utbetalningarna kommer att gå till och innan modellen kan träda ikraft måste den godkännas av Energimarknadsinspektionen.

Gäller de södra elprisområdena

För att kunna avgöra vem som har haft stora kostnadsökningar och rikta stödet till de områden som drabbats hårdast har man infört ett nationellt referenspris. Det har baserats på historiska priser och har fastställts till 75 öre per kilowattimme. Alla som bor i ett område där genomsnittspriset varit högre än så har rätt till kompensation. I praktiken handlar det om de som bor eller verkar i de två södra elprisområdena: SE3 och SE4. Kompensationen i SE3 har fastställts till 50 öre per förbrukad kilowattimme och i SE4 till 79 öre per förbrukad kilowattimme. Boende och verksamma i de norra områdena, som inte haft lika höga elpriser, får ingen kompensation.

– Alla kan nu räkna ut vad man de facto får, säger Ebba Busch under presskonferensen.

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe gav ett exempel på en genomsnittsvilla som förbrukar 20 000 kilowattimmar på ett år. En sådan villaägare skulle alltså i elprisområde SE4 få tillbaka ett engångsbelopp på närmare 16000 kronor (20000 x 0,79 = 15800 kronor).

Svenska kraftnäts hemsida kan man läsa mer om stödet.

Modellen innebär alltså att alla i de två södra elprisområdena får kompensation i förhållande till hur mycket el de använt under det senaste året. Det finns ingen inbyggd mekanism som belönar de som dragit ner på sin energiförbrukning. Men Ulf Kristersson säger sig inte vara orolig för att stödet skulle ta bort den dämpning av elkonsumtionen som synts den senaste tiden.

– Människor vet att elräkningarna fortsatt är extremt höga. Det här tar ju sikte på att kompensera för historiska kostnader, det vill säga som man haft redan, så jag tror att risken är mycket liten att någon börjar elda för kråkorna efter detta.

Men Miljöpartiets språkrör Per Bolund anser att regeringen tänker alltför kortsiktigt.

– Man ger mest till dem som förbrukar mest, inte dem som använder el mest effektivt. Det kan driva på efterfrågan och priserna, säger han till TT.